ŞİİRLERLE MENKIBELER arşivleri - Sayfa 23 / 23 - kainatingunesi.com

ŞİİRLERLE MENKIBELER

MÜNÂKAŞA ZARARLIDIR

"Abdül'azîz Dehlevî", büyük âlimlerdendi. Bir gün sevdiklerine, sohbette şöyle dedi: (Kötü huylardan biri, "Münâkaşa etmek"tir. Yâni her meselede (Ben hakl...

MÜFLİS KİMDİR?

"Abdurrahmân Kerkûkî", âlim ve velî bir zât. Bir gün sevdiklerine, şöyle etti nasîhat: (Kardeşlerim, kaçının her günâh ve harâmdan. Bilhassa titizlikle...

KÖTÜ HUYUN ZARARI

"Muhammed Sıbgatullah", Allah adamlarından. Bir gün Ona sordular, "Kötü huylu" olmaktan. Buyurdu: ("Kötü insan", kötü bilir herkesi. Bulunmaz kendisind...