ŞİİRLERLE MENKIBELER arşivleri - Sayfa 3 / 23 - kainatingunesi.com

ŞİİRLERLE MENKIBELER

ZAHİD KİMDİR? –

Abdülvâhid bin Ziyâd “rahmetullahi aleyh” (1) ZÂHİD KİMDİR? “Abdülvâhid bin Ziyâd”, büyük âlim, evliyâ. Basra'da tahsîl görüp, ilim yaydı dünyâ'ya. Kara...

CAN VERME ACISI

"Ziyâeddîn Nurşînî", büyük bir evliyâ zât. “Can verme” konusunda buyurdu ki o bizzât: Can vermenin acısı, şiddetlidir ki öyle, Başka bütün acılar, "Hiç" ka...

SON NEFES

"Yâkub-i Karamânî", gönül ehli bir zâttır. Kalplere tesir eden güzel sözleri vardır. Sevenlerinden biri, sordu ki: (Efendim, siz, Dünyâda, ne yapmamı tavsi...

İLK DURAK, KABİRDİR

"Ali Gâlib-i Vasfî", bir büyük mübârek zât. Bir gün, “Ölüm” hakkında şöyle etti nasîhat: (“Kabir”, bu yolculuğun, henüz ilk konağıdır. Bu kolay geçer ise, ...

ÖLÜMÜ UNUTMAYIN!

"Selâhaddîn Uşâkî", buyurdu ki: (Ey insan! Rabbin feyiz nîmeti, geliyor sana her an. Dinli dinsiz herkese, bilcümle mahlûkâta, Geliyor bu feyizler, bilmese...

GIYBET GÜNÂHI

"Abdurrahmân-ı Sânî", âlim ve velî idi. Söz ve nasîhatleri, pek çok fâideliydi. Derdi ki: (Uzak durun "gıybet"ten ey insanlar! Zîrâ gıybet edene, çok şidde...

İMÂNLA GİTMEK İÇİN

"Pîr Alî Aksarâyî", âlim ve evliyâdır. Kalpleri aydınlatan nasîhatları vardır. Ona bir gün sordular: (Âhirette, azâba, Dûçâr olmamak için, ne yapmalı acabâ...

BU ÖMÜR BİTER

"Şemseddîn-i İznîkî", âlim ve evliyâdır. Birgün, “İhlâs” hakkında şöyle buyurmuşlardır: "İhlâs", şu demektir ki, her amelin, her işin, Yapılmış olmasıdır s...