TAM İLMİHAL arşivleri - kainatingunesi.com

TAM İLMİHAL

NESÛHÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”

NESÛHÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh” 712 — NESÛHÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Muhammed bin Nesûh, Halvetî meşâyıhindendir. Kastamonili şeyh Şa’bân-i Vel...

KUHİSTÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”

KUHİSTÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh” 542 — KUHİSTÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Şemseddîn Muhammed bin Hüsâmeddîn, Hanefî fıkh âlimi ve Buhârâ müftîsi...

KERHÎ

KERHÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh” KERHÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ubeydüllah bin Hüseyn Ebül-Hasen, Hanefî fıkh âlimlerindendir. da tevellüd, 340 se...

KUREYŞ “rahmetullahi teâlâ aleyh”

KUREYŞ “rahmetullahi teâlâ aleyh” 543 — KUREYŞ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Kureyş, Resûlullahın onbirinci babası olan Fihrin ismidir. Nûh aleyhisselâm...

ZÜLYEDEYN

ZÜLYEDEYN 997 — ZÜLYEDEYN: Resûlullahın bir öğle veyâ ikindi nemâzında, ikinci rek’atde selâm verdiğini edeble soran, bu zâtdır. Resûlullah “sallallahü...

ZÜLKARNEYN

ZÜLKARNEYN 996 — ZÜLKARNEYN: sırada, İskender ismine bakınız! 62, 740. ...