TÜRK SULTANLARI arşivleri - kainatingunesi.com

TÜRK SULTANLARI

UBEYDULLAH HÂN

UBEYDULLAH HÂN Şeybânî sülâlesinden gelen Buhara hükümdarlarının dördüncüsü. 1488 (H.893) senesinde doğdu. 1539 (H.946)'da elli üç yaşında vefat etti. Önce Şey...

TUĞRUL BEY

TUĞRUL BEY Selçuklu Devleti'nin kurucusu. Oğuzların Kınık boyundan Selçuk Bey'in torunudur. Babasının adı Mikâil'dir. Muhtemelen 993 senesinde doğdu. Babası ga...

TÎMÛR HÂN

TÎMÛR HÂN Dünyânın büyük hükümdarlarından, âlim ve evliya dostu cihangir, aklî ve naklî ilimlerde âlim. Babası, Emir Turagay, annesi Tekine Hâtun'dur. 1336 sen...

ŞAH CİHAN

ŞAH CİHAN Hindistan’da Bâbürlüler Devleti hükümdarlarından. Cihangir Selim Şahın oğludur. 1592’de Lahor’da doğdu. Sarayda iyi bir tahsil gördü. Şehzâdeliği öne...

ŞAH İSMAİL

ŞAH İSMAİL Safevî Devleti'nin kurucusu. Babası Şeyh Haydar'dır. Şeyh Haydar, İran'ın Erdebil şehrinde yerleşen Şeyh Cüneyd'in oğludur. İsmail'in annesi ise, Ak...

SÜLEYMAN ŞAH (Kutalmışoğlu)

SÜLEYMAN ŞAH (Kutalmışoğlu) Anadolu fâtihi ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu, ismi, Rükneddîn Süleyman bin Kutalmış bin Arslan Yabgu bin Selçuk'dur. Bab...

SÖKMEN BEY-II

SÖKMEN BEY-II Ahlatşâhlar da denilen Sökmenliler Devleti hükümdârı. Babası İbrâhim Beydir. Amcası Ahmed’in devlet idâresinde yetersizliği sebebiyle tahttan ind...

SENCER

SENCER Son büyük Selçuklu sultânı. Sultan Melikşâh'ın oğludur. Babasının bir seferi sırasında, 1086 yılında Sincar'da doğdu. Küçük yaşından itibaren ilim öğren...

SELİM CİHANGÎR ŞAH

SELİM CİHANGÎR ŞAH Hindistan’daki Gürgâniyye Devleti'nin dördüncü sultânı. Ekber Şâh'ın oğlu, Hürrem Şah Cihân'ın babasıdır. 1569 (H.977)'de Fethpûr'da doğdu...

SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ

SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ Eyyûbîler Devleti'nin kurucusu. İsmi, Yûsuf Selâhaddîn bin Eyyûb bin Sadî, künyesi; Melik Nasır Ebû Muzaffer'dir. 1137 senesinde Suriye'nin...