TÜRK SULTANLARI arşivleri - Sayfa 2 / 6 - kainatingunesi.com

TÜRK SULTANLARI

NÛREDDÎN MAHMÛD ZENGİ

NÛREDDÎN MAHMÛD ZENGİ Selçuklu atabeglerinden. Künyesi Ebü’l-Kâsım Mahmûd bin İmâdeddîn Zengi’dir. 1118’de Haleb’de doğdu. Musul ve Haleb Atabegi İmâmeddîn Zen...

METE

METE Büyük Hun İmparatorluğu hâkanı. Orta Asya’da yaşayan Hunların bilinen ilk Yabgusu Tuman’ın (Teoman) oğludur. Mîlâddan önce üçüncü yüzyılın ortalarında doğ...

MELİKŞAH

MELİKŞAH Büyük Selçuklu Devleti hükümdârı. Babası Sultan Alparslan’dır. 1055’te doğdu. Büyük Selçuklu Devletinin topraklarını en geniş hâle getirdiği için kend...

KÜL TEGİN

KÜL TEGİN Göktürklerin Kutlug devri kumandanlarından, Bilge Kağan’ın kardeşi. Babası, Göktürklerde millî şuuru uyandırarak, İkinci Hâkanlık devrinin kurucusu İ...

KUTLUĞ KAĞAN (İLTERİŞ KAĞAN)

KUTLUĞ KAĞAN (İLTERİŞ KAĞAN) İkinci Göktürk Hâkanlığının kurucusu. Asena soyundandır. Batı ve Doğu Göktürk devletleri yıkılınca M.S. 630’dan 680’e kadar Türkle...

KUTBÜDDÎN AYBEK

KUTBÜDDÎN AYBEK Hindistan'da Delhi Türk Sultanlığının kurucusu. Türkistanlı olup, ailesi, doğum târihi ve yeri kesin bilinmemektedir. Küçük yaşta köle olarak T...

KILIÇ ARSLAN II

KILIÇ ARSLAN II Türkiye Selçuklu Devleti'nin beşinci sultânı. Birinci Kılıç Arslan'ın torunu ve Birinci Mes'ûd'un oğludur. İkinci Kılıç Arslan, babasının sağlı...

KÖK BÖRİ

KÖK BÖRİ Erbil Atabeyi. Adı El-Mâlik el-Muazzam Muzaffer ed-Din Ebû Nasr’dır. BegTeginliler Sülâlesinin Türkmen boyundan Zeyneddîn Ali’nin oğludur. 1154 yıl...

KILIÇ ARSLAN I

KILIÇ ARSLAN I Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şâh'ın oğlu ve ikinci Türkiye Selçuklu Sultânı. Babası Süleyman Şah'ın 1086 senesind...

GIYÂSEDDÎN KEYHÜSREV-II

GIYÂSEDDÎN KEYHÜSREV-II Türkiye Selçukluları sultanı. Birinci Alâeddîn Keykubad’ın büyük oğludur. 1228 yılında Atabeyi Mübârizüddîn Ertokuş’la birlikte Erzinca...