TÜRK SULTANLARI arşivleri - Sayfa 3 / 6 - kainatingunesi.com

TÜRK SULTANLARI

HÜSEYİN BAYKARA

HÜSEYİN BAYKARA Tîmûroğulları Devleti'nin Horasan kolunun sultânı ve şâir. İsmi, Hüseyin Mirza bin Gıyâseddîn Mansûr bin Emîrzâde Baykara bin Ömer Şeyh bin Emi...

GAZNELİ MAHMÜD

GAZNELİ MAHMÜD Gazneliler Devleti'nin en büyük hükümdarı, Hindistan fâtihi ve büyük İslâm âlimi. İsmi, Mahmûd bin Sebük Tekin olup, künyesi Ebü'l-Kâsım'dır. 2 ...

İMÂDEDDÎN ZENGÎ

İMÂDEDDÎN ZENGÎ Musul Atabegliğinin kurucusu. Babası Büyük Selçuklu Devletinin Halep Vâlisi Aksungur’dur. Babasının ölümünde yedi yaşında bir çocuk olan Zengî,...

İLTUTMUŞ

İLTUTMUŞ Delhi Türk Sultanlığının en büyük hükümdarlarından. Lakabı Şemseddîn'dir. Türkistan'daki asîl ilbarı kabilesine mensûb olup, Aylam Hân'ın oğludur. Çok...

GIYÂSEDDÎN KEYHÜSREV-I

GIYÂSEDDÎN KEYHÜSREV-I Türkiye Selçukluları sultanı. İkinci Kılıç Arslan’ın Bizanslı hanımından doğan en küçük oğludur. İkinci Kılıç Arslan ülkeyi on bir o...

FlRÛZ ŞAH

FlRÛZ ŞAH Delhi Türk sultanlarından. Tuğluk hanedanlığının üçüncü hükümdarı. Bu hanedanlığın kurucusu ve ilk hükümdarı olan Gıyâseddîn Tuğluk'un kardeşi Melik ...

EKBER ŞAH

EKBER ŞAH Bâbür Şah tarafından Hindistan'da kurulan Bâbürlüler-Gürgâniyye Türk. İmparatorluğunun üçüncü hükümdarı. İsmi Celâleddîn Muhammed olup, künyesi Ebü'l...

EBÜ’L-GÂZÎ BAHÂDIR HAN

EBÜ'L-GÂZÎ BAHÂDIR HAN Özbek hükümdarı ve tarihçi. 1603 (H.1012)'de Rus Kazaklarının Urgenç'e hücumlarından ve bunları babasının imha etmesinden kırk gün sonra...

DOST MUHAMMED HÂN

DOST MUHAMMED HÂN Afganistan hükümdarlarından. 1788 (H.1203)' 'de doğdu. 1863 (H.1280)'de vefat etti. Babası Barakzay kabîlesinin reîsi Payende Hân'dır. Dost M...

CELÂLEDDÎN HAREZMŞÂH

CELÂLEDDÎN HAREZMŞÂH Harezmşâhlar Devleti'nin son hükümdarı, ismi, Mengübertî, lakabı Celâleddîn'dir. Doğum târihi bilinmemektedir. Babası, Harezmşâh Devleti s...