TÜRK SULTANLARI arşivleri - Sayfa 6 / 6 - kainatingunesi.com

TÜRK SULTANLARI

AHMED MİRZA SULTAN

AHMED MİRZA SULTAN Timurlular'ın, Semerkand'daki hükümdarlarından. İsmi Ahmed; babası, Tîmûr Hân'ın torunlarından Sultan Ebû Sa'îd bin Muhammed'dir. Annesi, Or...

AHMED BİN HÜLÂGÛ (TEKÜDER)

AHMED BİN HÜLÂGÛ (TEKÜDER) İran'daki İlhanlı devletinin üçüncü hükümdarı. Birinci İlhanlı hükümdarı Hülâgû'nun oğludur. Asıl ismi, Teküder'dir. Müslüman oldukt...

ABDÜLKERİM SATUK BUĞRA HAN

 ABDÜLKERİM SATUK BUĞRA HAN İlk Müslüman-Türk hükümdarı. Babası; bugün Doğu Türkistan sınırları dahilinde bulunan Kaşgar şehri civarında hükümran olan Karahan...

ABDULLAH HÂN

ABDULLAH HÂN Mâverâünnehr bölgesinde kurulan Şeybânî hanedanlığının büyük hükümdarlarından. İsmi, Abdullah bin İskender bin Ebü'l-Hayr'dır. 1533 (H.940) senesi...