YENİ REHBER ANSİKLOPEDİSİ arşivleri - kainatingunesi.com

YENİ REHBER ANSİKLOPEDİSİ

CUDİ DAĞI

CUDİ DAĞI : Güney Doğu Anadolu bölgesinde bir dağ. Şırnak ilinin Silopi kazâsının hemen yakınında Hezil Irmağı ile Dicle arasındadır. Yüksekliği 2089 metredir. ...

CÖNK

CÖNK : Âşık edebiyâtına kaynaklık eden ve uzunlamasına açılan antoloji. Cönklerin uzunluğu enine göre fazla olup, boyuna açılırlar. Bu yüzden halk arasında “...

CÖMERTLİK

CÖMERTLİK : Alm. Freigebigkeit, Fr. Générosite, İgn. Generosity. Güzel huylardan biri. El açıklığı, malı, parayı hayırlı yerlere dağıtmaktan lezzet almak, İslâm...

COULOMB KANÛNU

COULOMB KANÛNU : Elektrik yüklü (şarjlı) iki cisim, yüklerinin çarpımıyle doğru orantılı, aralarındaki r uzaklığının karesi ile ters orantılı olarak birbirlerin...

COULOMB, Charles de

COULOMB, Charles de : Fransız fizikçisi. 1736’da soylu bir âilenin çocuğu olarak doğdu. Tahsilini Mezieres istihkâm okulunda tamamladı. Orduya girdi, Buorbon Ka...

COMPTON OLAYI

COMPTON OLAYI : Elektronlar tarafından esnek biçimde saçılıma uğrayan X ışınlarının ve başka yüksek enerjili elektromagnetik ışınımların dalgaboylarında ortaya ...

COLUMBUS, Christopher (Kristof Kolomp)

COLUMBUS, Christopher (Kristof Kolomp) : Amerika’yı keşfettiği kabul edilen denizci. Cenova doğumlu olup 1451-1506 yılları arasında yaşadı. Harita yapma merâkın...

COĞRAFYA

COĞRAFYA : Alm. Geographie (f), Fr. Geographie (f), İng. Geography. Yeryüzüne bağlı olayları her türlü teferruat ve çeşitleriyle inceleyen ilim dalı. Kelimenin ...

COĞRAFÎ KEŞİFLER

COĞRAFÎ KEŞİFLER : Alm. Entdeckungen (f.pl.), Fr. Explorations, decouvertes (f.pl.), İng. Explorations. Yer küresinin ilmî, ticârî veya askerî gâyelerle araştır...

CLİNTON, Bill

CLİNTON, Bill : Amerika Birleşik Devletleri (ABD)nin kırk ikinci başkanı. Babası William Jefferson Blythe’dir. 19 Ağustos 1946’da Arkansas’ta doğdu. Babası, Bil...