YENİ REHBER ANSİKLOPEDİSİ arşivleri - Sayfa 2 / 149 - kainatingunesi.com

YENİ REHBER ANSİKLOPEDİSİ

Cizye

CİZYE : Alm. Kopfsteuer (f), hist, Fr. Copitation, cote personnelle (f), İng. Poll tax. İslâm devleti idâresi ve himâyesinde yaşayan gayri müslim (Müslüman olma...

CİZVİT (Cezvit)

CİZVİT (Cezvit) : Alm. Jesuit, Fr. Jésuite, İng. Jesuit. Loyalı İgnas (Ignacio de Loyola) isimli bir papazın öncülüğünde Katolik papazlar tarafından 1512’de kur...

CİVAN PERÇEMİ (Achillea Millefolium)

CİVAN PERÇEMİ (Achillea Millefolium) : Alm. Schafgarbe (f), Fr. Tabouret (m), İng. Yarrow. Familyası: Bileşikgiller (Compositae), Türkiye’de yetiştiği yerler: O...

CİRO

CİRO : Alm. Indossament, Giro (n), Fr. Endossement, İng. Endorsement. Emre muharrer (yazılı) senetlerin devir usûlü. Ciro kelimesinin menşei, İtalyanca devir an...

CİRİT (Cirit Oyunu)

CİRİT (Cirit Oyunu) : At üzerinde bulunan iki takım yarışmacılarının birbirlerine belli kurallara göre değnek atarak oynadıkları oyun. Cirit, Türklerin eski atl...

CİRCÎS ALEYHİSSELÂM

CİRCÎS ALEYHİSSELÂM : Îsâ aleyhisselâmdan sonra yaşayıp, peygamber olduğu rivâyet edilen büyük bir zât. Vehb bin Münebbih’ten rivâyet edildiğine göre Îsâ aleyhi...

CİNSİYET

CİNSİYET : Alm. Sexus (m), Geschlecht, Genus (n), Fr. Sexualite (f), sexe (m), İng. Sex, sexuality. Yaşayan bir organizmada erkekle dişiyi ayırt etmeye yarayan ...

CİN

CİN : Her şekle girebilen, ateşin alev kısmından yaratılmış, gözle görülmeyen mahlûklar. Lügatta cin, cinnet, cinân, cennet, cenân ve cenin gibi Arapçada (C, N)...

Cimrilik

Cimrilik : Alm. Knauserei, (f), Geiz (m), Fr. Avarice (f), İng. Stinginess. Paraya, mala aşırı düşkünlük sebebiyle malı tutup dînin ve aklın bildirdiği yerde ha...

CİLT

CİLT  :Alm. Einband, Fr. Reliure, İng. Binding. Bir kitap, bir mecmua veya bir defterin yaprak ve formalarını dağılmaktan korumak ve sırasıyla bir arada topluca...