YENİ REHBER ANSİKLOPEDİSİ arşivleri - Sayfa 3 / 149 - kainatingunesi.com

YENİ REHBER ANSİKLOPEDİSİ

CİLO DAĞI

CİLO DAĞI : Van Gölü yakınlarında yüksek, üzeri buzullarla örtülü sarp bir dağ. Toros Dağlarının doğuya doğru uzanan kolu üzerindedir. Van Gölünün güneydoğusund...

CİLÂ

CİLÂ : Alm. Pulitur (f); Glanzfarbe (f); Firnis, Lack (m), Fr. Lustre, vernis (m), İng. Polish, luster, gloss. Çeşitli eşyâların üzerine sürülerek onlara parlak...

CİHANŞAH (Mirza Muzafferüddîn)

CİHANŞAH (Mirza Muzafferüddîn) : Karakoyunlu Devletinin üçüncü hükümdârı. Devletin kurucusu olan Kara Yusuf’un oğludur. 1405 yılında doğduğu tahmin edilmektedir...

CİHANGİR ŞAH

CİHANGİR ŞAH  :Bâbür İmparatorluğunun dördüncü hükümdârı. Ekber Şahın oğlu olup, asıl adı Selim’dir. 1569’da doğan Selim, babasının ölümü üzerine 1605’te “Nûred...

CİHAD BABAN

CİHAD BABAN : Türk gazeteci ve siyâset adamı. Babası Süleymâniye mebusu ve Şirket-i Hayriye Umûm Müdürlerinden Hikmet Beydir. Süleymâniyeli Babanzâde âilesine m...

CİHÂD

CİHÂD : İnsanların İslâmiyeti işitmeleri, Müslüman olmakla şereflenmeleri yâni İslâmiyeti yaymak, yâhut Müslümanların dînine, vatanına, nâmusuna saldıran düşman...

CİĞEROTU (Pulmonaria Officinalis)

CİĞEROTU (Pulmonaria Officinalis) : Alm. Gebrauchliches Lungenkraut (n). Fr. Pulmnaire (f), İng. Pulmonaria. Familyası: Havacıvaotugiller (Boraginaceae). Türkiy...

CİĞERDELEN

CİĞERDELEN : Tuna Nehrinin sağ sâhilinde, Estergon Kalesinin karşısında ve batı yönünde bulunan eski bir Türk palankası. (Palanka: Ağaç ve topraktan yapılmış, h...

CİBUTİ

CİBUTİ : DEVLETİN ADI Cibuti Cumhuriyeti BAŞŞEHRİ Cibuti NÜFÛSU 541.000 YÜZÖLÇÜMÜ 23.200 km2 RESMÎ DİLİ Somali, Afar, Arapça ...

CIVATA

CIVATA : Alm. Kopf-Steckschraube (f), (Schraub-) Bolzen (m), Fr. Cheville (f) de fer, İng. Bolt, tree nail. Teknikte çok kullanılan, çözülebilen bağlama elemanı...