Kötülükten uzak tutacak silâh! - kainatingunesi.com Kötülükten uzak tutacak silâh!

İnsanı günahtan, kötülükten, uzak tutacak, koruyacak en kuvvetli silah, Allah korkusu ve O’nun şiddetli cezasıni ve elem verici azabını hatırlamaktır. Nitekim âyet-i celîlede, “Allah’ın buyruğuna aykırı hareket edenler, başlarına bir belânın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar.” buyurulmuştur.

Nakledildiğine göre ölüm döşeğine yatan bir gencin ziyaretine giden Resûl-i Ekrem:
“Kendini nasıl buluyorsun?” diye sorar. Genç: “Günahlarımdan korkuyor ve fakat Rabbimden ümidimi kesmiyorum” der. Resul-i Ekrem: “Ölüm anında (korku ile ümit) kimin kalbinde toplanırsa, Allahü teala onu korktuğundan emin kılar, umduğunu kendisine verir” buyurdu.

Süleyman bin Adülcebbar anlatıyor:
Bir günah işledim, buna önem vermedim. Rüyamda; “Küçük olsa da sakın günahı küçük görme, zira burada küçük gördüğün, kıyamet günü senin için büyük olabilir” dediler.

Ali bin Süleyman el-Enmâsî de, “Rüyamda Hazreti Ali’yi tam anlattıkları şekilde gördüm, o; “Eğer devamlı gece kalkan abidler ve devamlı oruç tutanlar olmasaydı, bir seher vakti ayağınızın altındaki toprak kum olup dağılırdı. Çünkü siz gereği gibi itaat etmeyen kötü kimselerdiniz” dedi.

Hasan-ı Basri buyurdu ki: “Sizden önce öyle insanlar geçti ki, çakıllar sayısınca altın infak etseler de yine kurtulamayacaklarını sanırlardı. Bunlar günahı o nisbette büyük görürlerdi. Bir hadîsinde Resul-i ekrem buyurdu ki:

“Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki, gökyüzünde meleklerin alnını secdeye koymadığı, kıyamda bulunmadığı veya rüku etmediği dört parmak kadar boş bir yer bile yoktur. Eğer benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız, az güler çok ağlardınız. Allahın azabından ve şiddetli intikamından korkarak feryad edip yollara, sahralara dökülürdünüz.”

Allah Dostlarının Örnek Halleri s.351,352