Küçükten belliydi (Muhammed Bâkî Billâh) - kainatingunesi.com
Muhammed Bâkî Billâh hazretleri, evliyânın büyüklerindendir.
İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hocasıydı.
Delhi’de, kırk yaşında vefât etti…
Henüz çocukken ileride “büyük zât olacağı” belliydi hâllerinden. Zâhirî ilimleri bitirince bir “tasavvuf rehberi” aradı harâretle.
● ● ●
Nihâyet Muhammed İmkenegî adındaki bir “Evliyâ zât” rüyâsına girdi.
Ona sevgiyle baktı.
Ne istediğini sordu.
Ve adresini verip;
“Bizim eve gel” buyurdu.
Ertesi gün koştu o kapıya…
Yanında üç gün kaldı.
Alacağını aldı.
Delhi’ye döndü yine.
Ama “icâzetli” olarak.
● ● ●
Hocasından aldığı nurları, sâdık ve hâlis talebelerinin kalplerine akıttı.
Duyanlar, akın akın sohbetine gelir, feyiz ve bereketine kavuşurlardı bu zâtın.
İki üç sene gibi kısa müddet içinde yanında pek çok âlim ve evliyâ yetişti ki, İmâm-ı Rabbânî hazretleri bunlardan biriydi meselâ.
● ● ●
Bin senede gelen velîlerin incisiydi.
O kemâle gelince, Bâkî Billâh hazretleri bütün talebesini ona havâle etti.
Kendi de edeple gelir, istifâde ederdi sohbetinden…
Abdüllatif Uyan – 14.09.2018 – www.turkiyegazetesi.com.tr