KUDDÛS (El-Kuddûs) - kainatingunesi.com

KUDDÛS (El-Kuddûs):

Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Azamet ve celâline, büyüklüğüne lâyık olmayan, noksanlık ve eksiklik getiren şeylerden, his organlarının anladığı, hayâl gücünün hayâl ettiği, hâtıra gelen ve düşünülebilen her türlü vasıftan ve özellikten münezzeh, pâk ve temiz olan.

Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:

Allah’tan başka ilâh yoktur. O, mülkü hiç yok olmayan bir Mâlik (sâhib)tir. Kuddûs’tur…” (Haşr sûresi: 23)

Her gün bin defâ el-Kuddûs ism-i şerîfini söyliyen kimsenin gönlü dağınıklıktan kurtulur. (Yûsuf Nebhânî)