KURBÂN KESMEYENLERİN MES’ÛLİYETLERİ - kainatingunesi.com

G- KURBÂN KESMEYENLERİN MES’ÛLİYETLERİ

Hâli-vakti yerinde olan ve Allahü teâlânın emrine uyarak kurbân kesen, kendisini Cehennemden âzâd etmiş olur. İki hadîs-i şerîfte: “Hasîslerin [cimrilerin] en kötüsü, (kesmesi vâcib olduğu hâlde) kurbân kesmiyendir”, “Hâli vakti yerinde olup da kurbân kesmeyen, namaz kıldığımız yere gelmesin” [Hâkim]  buyurulmuştur.