KURBÂN NASIL KESİLİR? - kainatingunesi.com

J- KURBÂN NASIL KESİLİR?

KURBÂN KESERKEN

SUÂL: KURBÂN NASIL KESİLİR?

CEVAP: Maddeler halinde bildirelim:

1- Kesilecek yerde önce diz boyu çukur kazılır. Kurbânın gözleri tülbentle bağlanır. Kıbleye döndürülerek sol yanı üzerine yatırılır. Boğa, tosun gibi büyük baş hayvânların kolay kesilebilmesi için çengele asılması câizdir. Boğazı çukurun kenârına getirilir. İki ön ve bir arka ayağı, uçlarından bir araya bağlanır. Üç kerre bayram tekbîri okunur. Sonra, “Bismillâhi Allahü ekber” diyerek, deveden başka hayvânın, boğazının herhangi bir yerinden kesilir. “Bismillahi” derken, “h”yi belli etmek gerekir. Belli edince, Allahü teâlânın ismi olduğunu düşünmek lâzım olmaz. “H”yi açıkça belli etmezse, Allahü teâlânın ismini söylediğini düşünmek gerekir. Bunu da düşünmezse, hayvân leş olur, yenmez. Bıçak boğaza sürüldüğü zaman; yemek ve hava boruları ile iki yandaki birer kan damarından üçü bir anda kesilmelidir. Hayvanın çırpınması durmadan ensesi kesilmez, derisi yüzülmez.

2- Besmele çekilince, hemen kesmek şarttır. Besmele çektikten sonra bıçağı bilerse, Besmeleyi tekrâr etmesi gerekir. Besmele çektikten sonra, hayvân yerinden kalkarsa, yatırdığı zaman tekrâr Besmele çekmesi gerekir; fakat bir kelime söylemek, bir lokma yemek ve bir yudum su içmek gibi az bir ara vermenin zararı yoktur.

3- Bir hayvân için Besmele çekildikten sonra, onu bırakıp başka bir hayvân kesilecek olsa, Besmeleyi tekrâr çekmek gerekir.

4- Arka arkaya birkaç hayvânı boğazlayacak kişinin, hepsi için ayrı ayrı Besmele çekmesi gerekir; fakat hayvânları, üst üste yatırıp kesecek olsa, bir Besmele kâfîdir. Bir hayvânı iki kişi kesse, ikisinin de Besmele çekmesi gerekir.

5- Besmele unutulursa zararı olmaz. Kasten Besmelesiz kesmek harâmdır.

6- Hayvânın boğazında yemek borusu, nefes borusu ve iki yanda birer kan damarı vardır. Bu dört damardan üçü bir anda kesilmelidir.

7- Şâfiî’de, yemek borusuyla nefes borusu kesilirse kâfîdir. Ancak gırtlak düğümü baş tarafında kalmalıdır. Gırtlak düğümünün tamâmı vücût tarafında kalırsa, kesilen hayvân yenmez.

8- Kurbân kesenin, kıbleye karşı dönmesi sünnettir.

9- Erkek ve kadın müslümânın, sarhoşun, cünübün, delinin, bunağın, çocuğun ve sarhoşun Besmeleyle kestiği hayvân yenir. Dilsiz ve sünnetsizin hayvân kesmesi mekrûhtur.

10- Solak bir kimsenin, sol eliyle kurbân kesmesinde mahzûr yoktur.

11- Bir ihtiyaç varsa, kurbânı bayıltıp kesmek câizdir.

Hayvân kesilirken mekrûh olan şeyler:

1- Kurbânı kesilecek yere sürükleyerek çekmek, sebepsiz incitmek mekrûhtur.

2- Bıçakları hayvânı yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin gözü önünde kesmek mekrûhtur.

3- Soğumaya başlamadan yani çırpınması durmadan, ensesini de kesmek mekrûhtur.

4- Hayvân tamâmen ölüp çırpınması durmadan, omuriliğini keserek başını koparmak ve derisini yüzmeye başlamak mekrûhtur.

5- Kamış, taş gibi keskin şeylerle kesmek, kör bıçakla kesmeye çalışmak mekrûhtur.

6- Doğurması yakın olan gebe hayvânı kesmek mekrûhtur.

7- Gasp edilmiş bıçakla kesmek mekrûhtur.

Hayvânı şişirmek

SUÂL: Kurbân hayvânını yüzmek için, şişirmek câiz midir?

CEVAP: Câizdir.