KURBÂNLA İLGİLİ BAZI SUÂL VE CEVAPLAR - kainatingunesi.com

L- KURBÂNLA İLGİLİ BAZI SUÂL VE CEVAPLAR

DİNEN ZENGİN OLAN KESER

SUÂL: Bir evde kadın kocası oğlu ve kızı var. 4 tane kurbân kestirmek istiyorlar. Bu dört kişinin adına, evin erkeği nasıl vekâlet vermesi lazım?

CEVAP: Hepsi zenginse hepsinin kurbân kesmesi gerekir. Hepsi fakirse hiçbirisinin kesmesi gerekmez. Kimi fakir, kimi zenginse zengin olanlar keser. Fakirler de kesse zararı olmaz. Hepsi birisine vekâlet verebilir. O da yabancıya vekâlet verebilir.

Evde kaç zengin varsa

SUÂL: Hâli vakti yerinde olan bir âilenin, kaç kurbân kesmesi lâzım?

CEVAP: Evde kaç zengin varsa, o kadar keserler.

Borçsuz fakîr

SUÂL: Borçsuz fakîr, kurbân keserse nâfile mi olur?

CEVAP: Evet, nâfile olur ve çok sevâbdır.

Faturalar ve nisâb

SUÂL: Kurbân bayramına tekâbül eden; ama bayram tatîli olduğu için bayramdan sonra hemen ödenmesi gereken elektrik, telefon, su vb. borçları kurbân nisâbına dâhil edilir mi?

CEVAP: Hemen ödenmesi gereken borç olduğu için nisâbdan düşülür; çünkü taksitli borç değildir.

Kesmek iyi olur

SUÂL: Babam yıllardır kendisine vâcib olmadığı hâlde, çocuklarım çalışıyor diyerek kendine kurbân kesmiş. Annenize hiç kesmedim, bu sefer ona keselim diyor. İkisine de vâcib değil. Uygun mu?

CEVAP: Kendisine vâcib değilse annenize kesebilir. Mahzûru olmaz, iyi olur.

Hisse senetleri ve Kurbân

SUÂL: Borsada hisse senetlerim ve kooperatife borcum var. Kurbân kesmem gerekir mi?

CEVAP: Bütün borçlarınızı, mevcut paranızdan ve hisse senetlerinin rayiç değerinden çıkarırsınız, geriye nisab miktarı paranız kalırsa, kurbân kesmeniz gerekir.

ŞÜPHELİ ALACAKLAR

SUÂL: Ne zaman verileceği bilinmeyen, 10 bin lira kadar alacağı olan, bu alacağını nisap hesâbına katacak mı, zekâtını verecek mi, kurbân kesecek mi?

CEVAP: Senetli veya inkâr edilmeyen alacaklar, iflâs edende ve fakîrde de olsa, nisâba katılır. Ele geçince, geçmiş yılların zekâtı da verilir. Eğer kurbân kesecek kadar parası varsa, kurbân da keser.

SEFERÎ OLANIN KURBÂN KESMESİ  

SUÂL: Evli olup âilesiyle berâber gurbette bulunduğu şehirde, uzun yıllar bulunsa; fakat ömür boyu yerleşmeyi düşünmese, buradan doğup evlendiği yere bayramlarda 15 günden az süreyle gidip orada kurbân kesse, kesilen kurbânlar vacib kurbân olur mu?

CEVAP: Bir günlüğüne de gitse, orada [vatan-ı aslîde] mukîm olur, kestiği kurbân vâcib olur.

Memleketinde kurbân kesmek

SUÂL: Birçok insan, Kurbân bayramlarında memleketine gidip kurbân kesiyor. Bunlar yaşadıkları şehre yerleşmeye niyet etmişse ve bayram vesîlesiyle gittikleri memleketlerinde kurbân kesseler, vâcib olan kurbân borcundan kurtulur mu?

CEVAP: Sefere gidene kurbân vâcib olmuyor. Kesmesi iyi olur. Kesmese de günâh olmaz.

Kurbânı kesip sefere çıkmak

SUÂL: Bayramın birinci veya ikinci günü kurbânını kesip sefere çıkan, vâcib sevâbı alır mı? Üçüncü günü seferden dönenin, tekrâr kurbân kesmesi gerekir mi?

CEVAP: Bayramın birinci veya ikinci günü kurbânını kesip sefere çıkarsa, vâcib sevâbı alır. Üçüncü günü seferden dönene, artık tekrâr kurbân kesmek gerekmez.

Başka şehirdekine kurbân kestirmek

SUÂL: Vatan-ı aslîmiz İstanbul. Hanımım nisâb miktârı mâla sâhip olduğu için kurbân kesmesi vâcib. Bayramda Tekirdağ’a gidiyoruz. Tekirdağ’da birisine kurbân için vekâlet verdik; fakat Tekirdağ’da seferî oluyoruz. Vâcib sevâbı almak için ne yapmak gerekir?

CEVAP: Tekirdağ’da kurbân kesilirken İstanbul’da bulunursanız, yani mukîm olursanız kurbân vâcib olur. Telefonla öğrenirsiniz. Kestik derlerse buradan hareket edersiniz.

Vatan-ı aslîden geçmek

SUÂL: Seferde olan zengin, Kurbân bayramının üçüncü günü vatan-ı aslîsinin içinden transit geçse kurbân kesmesi vâcib olur mu?

CEVAP: Şehir küçükse, içinden geçiyorsa vâcib olur. Büyük şehirse, evleriyle çevre yolu arasında mezârlık, fabrika, kışla, ırmak, deniz, harman yeri, futbol sâhası gibi yerler varsa, o zaman vatan-ı aslîsine girmemiş olur, vâcib olmaz.

Vatan-ı aslîde seferî olunmaz

SUÂL: Vatan-ı aslîm Vân; ama bir yılı aşkın bir zamandır yurt dışındayım. Birkaç yıl daha kalırım. Kurbân bayramı için gideceğim Vân’da on gün kalırsam seferî miyim, kurbân kesmem vâcib mi?

CEVAP: Vatan-ı aslîde bir sâat bile kalan seferî olmaz. Kurbân kesmek vâcib olur.

Mukîmken kurbân kesmek

SUÂL: Bayramın üçüncü günü seferden memleketine gelen zengin, kurbân keser mi?

CEVAP: Kurbân kesmeden sefere çıkan zenginin, seferdeyken kurbân kesmiş olsa bile, üçüncü günü mukîm olunca, tekrâr kesmesi vâcibdir.

MÂLİKÎ’Yİ TAKLİT EDEN

SUÂL: Namazda Mâlikî’yi taklit eden bir zengin, 10 gün kaldığı yerde kurbân kesmesi gerekir mi?

CEVAP: Kurbânda taklit edilmiyor. 10 gün kalan Hanefî de seferî olur, kurbân kesmesi gerekmez.

SEFERÎLİK VE KURBÂN  

SUÂL: Bir zengin, bayramın birinci, ikinci veya üçüncü günü kurbân kesip sefere çıksa, vâcibi yerine getirmiş olur mu?

CEVAP: Evet, vâcibi yerine getirmiş olur.

Üçüncü günü sefere çıkmak

SUÂL: Zengin, bayramın üçüncü günü, kurbân kesmeden sefere çıkarsa, günâha girer mi?

CEVAP: Üçüncü günü kesmeden çıkarsa, üzerine vâcib olduktan sonra çıktığı için günâha girer. Birinci veya ikinci günü çıksaydı, kendisine vâcib olmadan çıktığı için günâh olmazdı.

Nâfile de olsa kurbân kesmeli

SUÂL: Bir zengin, kurbân kesmek niyetiyle bir koyun satın aldıktan sonra, sefere çıksa ve bayramın üçüncü günü de seferde olsa, vekâlet verip o koyunu kestirmesi gerekir mi?

CEVAP: Kestirmesi gerekmez, yanî seferde olduğu için kurbân kesmesi vâcib olmaz; ama alınmış bir kurbânı kesmek, nâfile de olsa çok sevâbdır. Sırâttan geçirir. Bu bakımdan zengin olan, sevâbdan mahrûm kalmamak için seferde de kurbân kesmelidir.

Seferde mukîm olunca

SUÂL: Zengin, sefere çıkarken kurbânını kesmek için birini vekîl etse, gittiği yerde mukîm olsa, vekîlin kestiği hayvân, vâcib kurbân olur mu?

CEVAP: Evet, vâcib kurbân olur; çünkü zengin mukîmdir ve vekâletle istediği şehirde kestirebilir.

Seferde Kurbân kesmek

SUÂL: İstanbul’a temelli yerleştik. Bayramda memleketim olan Ankara’ya gidip orada kurbân kesmemde mahzûr var mıdır?

CEVAP: Hiç mahzûru yoktur. İstanbul’a temelli yerleşmekle memleket, vatan-ı aslî olmaktan çıkar. 15 günden az kalmak üzere memleketine gidince orada seferî olursunuz. Seferde, kurbân kesmek gerekmez. Kesilirse sevâb olur.

Çalışan bayan ve erkek

SUÂL: Çalışan bayan ve erkeğin kurbân kestirmesi mecbûr mu?

CEVAP: Kurbân nisâbına mâlik olanın kurbân kesmesi gerekir, çalışmakla alâkası yoktur. Fakîr bir kapıcının hanımının 100 gram bileziği varsa, borcu da yoksa bu kadının kurbân kesmesi vâcib olur. Aksine, arabası evi olan adamın parası nisâbı bulmuyorsa kesmez.

Emekli ve Kurbân

SUÂL: Emekli kimse, üç ayda bir nisâbın üstünde maâş alıyor. Maâşı alınca zengin oluyor. Ancak ay sonuna kadar parayı zor yetiriyor. Kurbân kesmesi gerekir mi?

CEVAP: Nisâbın üstünde para alıp hemen harcamazsa, dînen zengin olur. Kurbân bayramında, nisâbı bulursa, kurbân kesmesi gerekir, nisâbı bulmazsa kurbân kesmesi gerekmez.

İlk defa Kurbân kesen

SUÂL: İlk defa kurbân kesecek kimsenin, mutlakâ koyun kesmesi mi gerekir?

CEVAP: Hayır, öyle bir şey yoktur.