MESKÛKÂT - kainatingunesi.com

MESKÛKÂT:

Belli ağırlıkta basılmış olan altın ve gümüş paralar.

Meskûkâttan altın paralara (dînâr); gümüş paralara (dirhem) denir. (Eyyûb Sabri Paşa)