Mevlana Celalettin Rumi ve Hızır aleyhisselam - kainatingunesi.com

Şemseddin-i Attâr hazretleri anlatıyor: Mevlana Celâleddin-i Rûmi hazretleri bir gün câmi’de va’z ederken Hızır ve Musâ aleyhisselâmın hikâyesini anlatıyordu. Bu kıssayı, öyle fesâhat ve belâgat ile anlatıyordu ki, herkes nefesini kesip, can kulağı ile dinliyordu. Benim yanımda bir şahıs başını önüne eğmiş birşeyler mırıldanıyordu. Kulak verdim. Şöyle diyordu:
“Sanki yanımızda imiş gibi anlatıyor.’’
Bunun Hızır aleyhisselâm olduğunu anladım. Yanına sokuldum ve dedim ki:
-Anladım, sen Hızır aleyhisselâmsın! Ne olur, bana ihsân eyle!
Cevâben buyurdu ki:
-Burada Hazret-i Mevlâna varken, benim sana ihsânda bulunmam, deniz yanında teyemmüm etmek gibi olur. Senin bütün müşküllerini o halleder.
Deyip, gözümün önünden birden kayboldu.
Ben bu hali, Mevlâna hazretlerine anlatmak için yanına gittiğimde, ben söze başlamadan önce şöyle buyurdu:
“Ey Attâr, Hızır aleyhisselâmın sözleri doğrudur.!”

14.12.1987 – www.turktakvim.com