Mirac ve Tevrat - kainatingunesi.com

Mirac ve Tevrat: Peygamber efendimiz Mi’râc’ın ertesi günü bir köle gördü. Arkasında un çuvalı olduğu halde, ağlayarak gidiyordu, buyurdu ki:
-Niçin ağlıyorsun?
-Bir Yahudi efendim var. Beni değirmene gönderdi. Ben bunu zor götürüyorum. Geç kaldım. Şimdi korkarım ki, varınca beni döver.
-Hiç korkma! Ben de gelip, sana bir şey yapmamasını söylerim.
Sonra çuvalı mübârek sırtına aldı. Yola koyuldu. O kimsenin kapısına gelip çaldı. Bir yahudi çıkıp Resûlullahı görünce sordu:
-Seni buryerlerde kimse görmezdi, ne sebeple geldin?
Peygamberimiz kölenin hâlini anlattı. Yahudi sordu:
-Sen dün gece Mirâca çıktın mı?
-Evet, fakat sen nereden bildin?
-”Burada biraz dur!” deyip bütün kabîlesini çağırdı. Tevrat’ı açtı ve kavmine hitaben dedi ki:
-Âhır zaman nebisinin bir nişanı şudur ki, Mîrâcdan döndüğünün ertesi günü bir Yahudi kölesinin çuvalını arkasına, mührü nübüvvet üzerine koyup götürür, dedi.
Resûlullaha dönerek:
-Senin Peygamberliğine inandım.
Diyerek o anda kelime-i şehâdeti okudu. Orada hazır olanların hepsi de imâna gelip Müslüman oldular.

16.03.1988 – www.turktakvim.com / Türkiye Gazetesi (26 Mart 1987)