MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI - kainatingunesi.com OSMANLI SULTANLARI

1521 yılında Belgrad’ın fethinden sonra Papa, Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupa devletlerini kışkırttı. Bunun üzerine, bütün hazırlıklarını yapan Kanunî Sultan Süleyman hân, 23 Nisan 1526’da İstanbul’dan 100 bin kişilik bir ordu ile hareket etti. Osmanlı ordusu, İstanbul-Belgrad arasını 77 günde kattetmiş, günde ortalama 10 km yol almıştı.

Bu seferde ordunun uzunluğu 100 km’yi aşıyordu. At ve yenecek hayvanların toplamı ise 200 bin, 600 araba barut, 400 araba da top taşıyordu. En az üç aylık yiyecek hazırlanmıştı. Bahsedilen hayvanların 30 bini deve idi.

Mohaç Meydan Savaşı, 29 Ağustos 1526’da Çarşamba günü ikindi vakti 70 bin Macar atlısının hücumu ile başladı. İki saat devam eden muharebede başta Macar Kralı Layoş olmak üzere 250 bin kişilik; Macar, Alman, Çek, İspanyol, İtalya ve Leh kuvvetleri imha edildi.
Savaş sonunda, Macaristan’ın Başşehri Budin (Budapeşte) dahil olmak üzere birçok şehri fethedildi. Böylece Macar krallığı yıkılmış oldu.