Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili - kainatingunesi.com

Mübarek üç aylar ve Regâib Kandili: Bu ve buna benzer kıymetli gün ve gecelerin bereketine kavuşabilmemiz için, tövbenin şartlarına dikkat ederek tövbe etmeliyiz, affımız için Rabbimize yalvarmalıyız.

Yarın, mübarek “Üç Aylar”ın ilki olan Receb ayına giriyoruz. Receb kıymetli bir aydır. Geceleri de kıymetlidir. Cuma günü kıymetli bir gündür, gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gün ve gece bir araya gelince kıymeti artar. “Nurun âlâ nur!”

“Regâib Kandili” receb ayının ilk cuma gecesidir. Peygamberimiz aleyhisselâmın çok rağbet ettikleri, önem verdikleri gecelerden bir tanesidir. Bunun için de bu adı almıştır.

Bu akşam, idrâkiyle şerefleneceğimiz bu geceden başka, Receb ayında bir kandil gecesi daha vardır; 26’yı 27’ye bağlayan gece Mirac Kandili gecesidir.

Receb ayına girince Sevgili Peygamberimiz aleyhisselam şöyle dua ederlerdi: “Ya Rabbi! Receb ve şaban aylarını bize mübârek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur.”

Biz de aynı duayı yaparsak, sünneti seniyyeye tabi oluruz, hem de bu kıymetli ayların bereketine kavuşmuş oluruz.

Ne kadar gariptir ki biz Müslümanlar kendi öz değerlerimiz karşısında hissiz duruma düşmekteyiz… Birçoğumuz artık kandillerin, üç ayların, cuma gün ve gecelerinin farkında bile değiliz. Bu da bizim için telâfisi mümkün olmayan büyük bir kayıptır.

Bu fırsatlar bir daha ele geçmeyebilir. Bir daha “Regâib Kandili” gelebilir ama biz görmeyebiliriz. Yarına çıkacağımızdan emin değiliz. Ölüm her an, her yerde karşımıza çıkabilir. Öyle bir hayat yaşıyoruz ki, nefeslerimiz sayılıdır.

Her an ömrümüzden bir nefes azalıyor ve kabre biraz daha yaklaşıyoruz… Yaptığımız her işten, konuştuğumuz her sözden hesap vereceğiz.

Çalıştığımız iş yerine on dakika geç kalsak bize hesap sorarlar. Bize maaş ödedikleri için hesap sormakta da haklıdırlar. Bizleri yoktan var eden, yaşatan, her dakika havayı teneffüs etmekle hayatımızı kurtaran Rabbimiz bize hesap sormaz mı?

A’raf Suresi 6. ayeti kerimede meâlen şöyle buyurulur: “And olsun ki, kendilerine Peygamber gönderdiklerimize; hesap soracağız. Peygamberlere de soracağız.” Peygamberlere şöyle sorulacak: Rabbinizin emirlerini ve haramlarını insanlara anlattınız mı? İnsanlar sizi nasıl karşıladı, kimler peki dedi, kimler karşı çıktı? Rabbimiz, bütün bunları bizden çok daha iyi bilir, kullarına itiraf ettirmek istiyor.

Bu ve buna benzer kıymetli gün ve gecelerin bereketine kavuşabilmemiz için, tövbenin şartlarına dikkat ederek tövbe etmeliyiz, affımız için Rabbimize yalvarmalıyız. Üzerimizde kul hakkı varsa ödemeli ve helâllik almalıyız. Bizden büyük olanları ziyaret etmeli, kandillerini tebrik etmeli ve dualarını almalıyız…

Bu vesile ile mübarek “Üç Aylar”ınızı ve Regâib Kandilinizi tebrik eder, bütün insanlar için hayırlara vesile olmasını temenni ederim…

M. Said Arvas – 07.03.2019