Müminin baş ağrısı günahına keffârettir - Müminin baş ağrısı günahına keffârettir

Bir müminin başı ağrır veya ona acı veren bir diken isabet ederse, günahına keffâret olur…

Kâsım bin Muhaymire hazretleri tanınmış hadîs âlimlerindendir. Kûfe’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 100 (m. 718)’de vefât etti.  Kâsım bin Muhaymire’nin rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Ebû Humeyd’den rivâyet etti: “Bir müminin başı ağrır veya ona acı veren bir diken isabet ederse, Allahü teâlâ bu yüzden kıyâmet gününde ona karşılık hem bir derece verir ve hem de günahına keffâret yapar.” “Evlendiğim ve evlendirdiğim kimseler, cennetliktir.”

Şüreyh bin Hânî’den rivâyet etti: Hazreti Âişe’ye (radıyallahü anha), mest üzerine meshi sordum. “Ali’ye git” dedi. Hazreti Ali’ye (radıyallahü anh) gittim. Ona sorunca, Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bize “Mukîm olunca, bir gün ve gece, mest üzerine mesh yapabileceğimizi, bu müddetin, yolcu için üç gün üç gece olduğunu” buyurdu, dedi.

Abdullah bin Ömer’den rivâyet etti: Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Müslümanlardan birinin vücuduna bir rahatsızlık gelirse, Allahü teâlâ, onu koruyan hafaza meleklerine, bu kulumun daha önce yapıp da, hastalığı sebebiyle yapamadığı, her gün ve geceki amellerini yapmış gibi yaz, buyurur.”

Resûlullah efendimiz Mu’âviye bin Ebû Süfyân için; “Allahım Ona kitabı (yazıyı) ve hesabı öğret, onu azaptan koru” buyurdu.

Enes bin Mâlik (radıyallahü anh) anlattı: “Biz Resûlullah efendimizin huzurunda oturuyorduk, önümüzde olgun ve taze hurmalar vardı. Resûlullah efendimiz hem kendileri yiyor ve hem de bize yediriyorlardı. Bunun üzerine ben ‘Yâ Resûlallah! Siz hem yiyorsunuz ve hem de bize yediriyorsunuz’ dedim. O zaman Resûlullah efendimiz ‘Evet’ deyip,’Cennette de böyle yaparız, birbirimize yediririz’ buyurdu.”

Buyurdular ki: “Soframda iki çeşit yemek bulunmamıştır.”

“Kendi görüşünü beğenip, onu kabul ettirmek için münakaşa eden ve bunda ısrar eden bir kimseyi görürseniz, onun hüsrana uğraması tamam olmuş demektir.”

“Bir kimse câmiye gittiği zaman, her adımı onun hem bir derece yükselmesine ve hem de, bir günâhının yok olmasına sebeb olur. Aynı zamanda, câmiye kendisinden sonra gelen herkesten, onun için bir miktar sevap yazılır.”

Anlatılır ki, “Bir kimse insanların başına geçer ve onların ihtiyâcını giderirse, Allahü teâlâ da kıyâmet günü ona yardım eder, sıkıntısından kurtarır.”

Vehbi Tülek – 01.12.2018