Nazar değmesi haktır - kainatingunesi.com Nazar haktır, nazar duası

Nazarı değen kimse, hatta herkes, beğendiği bir şeyi görünce “Mâşâallah” demelidir.

Sual: Nazar diye bir şey var mıdır, varsa buna karşı ne yapılır, hangi dualar okunabilir?

Cevap: Nazar değmesi haktır, yani göz değmesi doğrudur. Bazı kimseler, bir şeye bakıp, beğendiği zaman, gözlerinden çıkan şuâ zararlı olup canlı ve cansız, her şeyin bozulmasına sebep oluyor. Bunun misalleri çoktur. Fen, belki bir gün, bu şuâları ve tesirlerini anlayabilecektir. Nazarı değen kimse, hatta herkes, beğendiği bir şeyi görünce Mâşâallah demeli, ondan sonra o şeyi söylemelidir. Önce Mâşâallah deyince, nazar değmez. Nazar değen veya korkan çocuk için, çöp yakıp etrafında döndürerek tütsülemenin veya erimiş mumu başı üzerinde suya dökmenin, kurşun dökmenin caiz olduğu, Fetâvâ-yı Hindiyyede yazılıdır. (Fâtiha, Âyet-el-kürsî ve E’ûzü bi-kelimâtillâhittâmmeti… okumak) hadîs-i şerifte emredildiği Teshîl kitabında yazılıdır.

İbni Âbidînde, nazar değmemesi için tarlaya kemik, hayvan kafası koymanın caiz olduğu bildirilmektedir. Bakan kimse, önce bunu görüp tarlayı sonra görür. Mavi boncuk ve başka şeyleri bu niyet ile taşımanın caiz olacağı buradan anlaşılmaktadır.
Nazar değen kimseye şifâ için Âyet-el-kürsî, Fâtiha, Mu’avvizeteyn ve Nûn sûresinin sonundaki iki âyeti okumanın muhakkak iyi geldiği, Medâric-ün-Nübüvve kitabında ve Mevâhib-i ledünniyyede yazılıdır. Mevâhib ve Medâricde deniyor ki:
“İmâm-ı Mâlik hazretlerine göre, demirle, tuzla, iplik düğümlemekle ve mühr-i Süleymanla Rukye yapmak mekruhtur.”

Sual: Büyüde cinlerin bir tesiri, rolü var mıdır?

Cevap: Sihir, büyü; cinlerin insanlarda yaptıkları hastalıklardır. Müslüman cinlerden insanlara zarar gelmez. Cinler her şekilde görünür. Kâfir cinler, salih insan şekline de girer. Kâfir insanlar gibi, bir iyilik yapınca, küfre, fıska da sebep olurlar. Arkadaşlık ettiği insanın göstereceği kimselerde hastalık, sihir yaparlar. Bu hastalıktan kurtulmak için, bu cinni öldürmek veya kovmak lazımdır. Cinnin zararından kurtulmak için, en tesirli iki silah; Kelime-i temcîd ve İstiğfâr duasıdır. Kelime-i temcîd; (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm)dir. Bunu okuyandan cinlerin kaçtığını, büyünün bozulduğunu, İmâm-ı Rabbânî hazretleri 174. mektubunda ve istiğfar duasının, dertlere deva olduğu hadîs-i şeriflerde bildirilmiştir.

Osman Ünlü – 21.01.2019