NEMÂZ BAHSİ - kainatingunesi.com

NEMÂZ BAHSİ

Elhamdü lillahi Rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecma’în.

1 – Ey Oğul! Senin için, üçyüzaltmış hadis-i şerif, kırktört haber ve dînimizin direği olan namazın yedi şartı, beş rüknü, yedi vâcibi ve ondört sünneti, yirmibeş müstehabı ve ondört müfsidini, hanefî mezhebi âlimlerinin kitaplarından toplayıp, sana beyan ettim. Bunlarla amel edip, feyz-ü necâta dahil olasın!

2 – Bil ki, bindoksan âdâbı sen ve senin gibi müslüman evlatları için topladım. Bunlar ile amel edersen, sana yeter. Eğer tenbellik eder de Allahü teâlâya âsî olur, bunları terk edersen, dünyada esaret ve rezâlete, âhırette azâba dûçâr olursun.

Bunlarla amel edip, din kardeşlerine de tavsiye edersen, senin için faydası olur. Sana hayr duâ ederler. Hak teâlâ, duâlarını kabûl eder. Zîrâ kul, kulun duâsı ile affolunur.

BİRİNCİ BÂB

3 – Ey Oğul! [Namazın ve] bütün ibâdetlerin kabûl olmaları için, önce insanın Ehl-i sünnet îtikatında olması ve ibâdetlerin sahih olmaları, sonra, ihlâs ile yapılmaları ve insanın üzerinde kul hakkı bulunmaması şarttır. İbni Hacer-i Mekkînin (Zevâcir) kitabında 231. sayfada yazılı hadis-i şeriflerde, (Yâ Sa’d! Duânın kabûl olması için helâldan yi! Bir lokma haram yiyenin, kırk gün ibâdetleri kabûl olmaz) [Yâni sevap verilmez] ve (Haram cilbâb ile, yâni gömlek ile kılınan namaz kabûl olmaz) ve (Üzerinde haramdan cilbâb bulunan kimsenin ibâdetlerini Allahü teâlâ kabûl etmez) [Cilbâb, kadınların giydiği çarşaf olmadığını, bu hadis-i şerifler de göstermektedir.] (Yalnız bir lirası haramdan olan on lira ile alınmış elbise ile kılınan namaz kabûl olmaz) ve (Gayrı müslime zulmedenden, Kıyâmet günü, onun hakkını ben istiyeceğim) ve (Kâfir dahî olsa, mazlumun duâsı red olmaz) buyuruldu. [O hâlde, ey müslüman! İbâdetlerinin kabûl olmasını istiyorsan, hırsızlık etme! Hîle ve hıyânet yapma! İşçinin ücretini, teri kurumadan önce ver! Kiraladığın malı, umûmî yerleri tahrip etme! Borcunu çabuk ve tamam öde! Nakil vâsıtalarının ücretlerini noksansız öde! Hükümete, kanûnlara, âmirlere karşı gelme! Vergi kaçakçılığı yapma! Dâr-ül-harbde, yâni kâfir memleketlerinde de ve kâfirlere karşı da, bu haklara riâyet eyle! Fitneyi uyandırma! Fitne çıkarmak, ortalığı karıştırmak, felakete sebep olmaktır, haramdır. Müslümanlığın güzel ahlâkını herkes senden öğrensin. Hakîkî müslüman hem islâmiyete uyar, günah işlemez, hem de, kanûnlara uyar, suç işlemez. Fitne çıkarmaz. Hiçbir mahlûka zarar vermez. (İnsanların en iyisi, insanlara faydalı olanıdır) ve (Îmanı üstün olanınız, ahlâkı güzel olanınızdır!) hadis-i şeriflerini hiç unutmaz.] Şiir:

Fitneye mani olan bir yalan,

İyidir, sebep olan doğrudan!