Niçin iyilerle beraber olmalıyız? - kainatingunesi.com Niçin iyilerle beraber olmalıyız?

İyilerle beraber olmak büyük nimettir. Büyük bir zat oğluna buyurdu ki: (Oğlum, Allahı anan bir topluluk görürsen, onlarla beraber ol! Eğer ilim sahibi isen, ilmin onlara faydalı olur. İlim sahibi değilsen, onlardan bir şeyler öğrenirsin. Allahı hatırlamıyanlarla beraber olma! İlim ehli de olsan, ilmin onlara faydası olmaz. İlim ehli değilsen, daha çok zarara girersin. Eğer Allah onlara gazap ederse, sen de helâk olursun. İyilerle beraber iken, Allah onlara rahmet ederse, lâyık olmasan bile, sen de o rahmetten faydalanırsın.)

Arş’ın altında şöyle yazılıdır: (Bir kimse, salihler gibi amel işlese; fakat günahkârlarla düşüp kalksa, iyi amelleri boşa gider, kıyamette kötülerle beraber haşrolur. Bir kimse de, kötüler gibi amel işlese; fakat salihleri sevse, onlarla beraber olsa, günahları iyiliğe çevrilir, iyilerle beraber haşrolur.)

İLİM EHLİ İLE BERABERLİK

Bir kimse, ilim ehli salihlerle beraber olsa, onlardan bir şey öğrenemese bile, yedi şeye kavuşur:
1- İlim talebesinin faziletine kavuşur.
2- İlim ehli ile kaldığı müddetçe, günahlardan uzak olur.
3- Evinden çıkışından itibaren rahmete girmiş olur.
4- İlim ehline inen rahmetten o da faydalanır.
5- Onları dinlediği müddetçe, kendine sevap yazılır.
6- Melekler ondan memnun olup, duâ ederler.
7- Attığı her adım, günahına kefaret olur.

Allahü teâlâ da ona altı ikramda bulunur:
1- İlim ehliyle bulunmayı ona sevdirir.
2- Alime uyanlar gibi sevaba kavuşur.
3- O toplulukta bulunanların birisi affa uğrarsa, buna da şefaat eder.
4– Kötülerin, günahkarların gittiği yerlerden soğur.
5– Allahü tealanın yolunda olanların, salihlerin yoluna girmiş olur.
6– Allahü tealanın emirlerini yerine getirmiş olur.

Peygamber efendimiz “İbadetim yok fakat Allah ve Resulünü seviyorum” diyen kimseye, (Herkes sevdiği ile beraber olacaktır. Sen de ahirette sevdiğinle beraber olursun) buyurdu.

HİKMET EHLİ BUYURUYOR Kİ:

1- Âlimlerle beraber olanın ilmi artar.
2- Salihlerle beraber olanın, ibadete rağbeti ve günahlardan kaçma arzusu artar.
3- Fâsıklarla [açıktan günah işleyenlerle] düşüp kalkanın günah işleme cüreti artar.
4- Zenginlerle düşüp kalkanın dünya sevgisi artar.
5- Fakirlerle beraber olanın şükrü artar.

İlminden, iyi ahlakından istifade edilen salihlerle sohbet etmelidir. Böyle salih bir arkadaş bulunca, ona lüzumlu hürmeti göstermelidir. Onun can ve malını kendi can ve malından önce tutmalıdır! Ayıplarını araştırmamalı, aybı olsa bile görmemeli ve kimseye söylememeli, hatta kendi kendine aybını düşünmemeli, asla münakaşaya girmemelidir!

Aleyhinde konuşan olursa, uygun şekilde susturmalıdır! Üzüleceği bir söz söylememelidir. Suizanda bulunmamalı, uygunsuz hareketlerini, dalgınlığa veya unutkanlığı yormalıdır. Yani bir mazeret arayıp suçsuz olduğunu kabul etmelidir. Güzel ahlaklı mert kimse, insaflıdır.Yani kendisi insafla hareket eder; fakat başkasından bu insafı beklemez. Böyle bir arkadaşın sevdiklerini sevmeli, sevmediklerinden ve düşmanlarından uzak olmalıdır!

M. Ali Demirbaş – 01.09.1998