"Noel Baba" efsanesi ve yılbaşı kutlamaları - kainatingunesi.com

İngiliz Durkan Başpiskoposu Dr. David Jenkis: “Noel Baba Yortusu” safsata ve efsanedir. İncil’de geçen Noel’le ilgili sözler birer peri masalıdır!”

Birkaç gün sonra miladi yılbaşına gireceğiz… Yılbaşının, Noel’in iç içe yaşandığı, Hristiyan âleminin Noel’i kutlamaları, 4. asırda Roma İmparatorlarının birincisi olan Kostantin ile başlar. Kostantin, Eflatun’un ortaya koyduğu teslis “Trinite” yani “üç tanrı” inancını, papazlara yazdırdığı yeni İncil’e koydurdu ve Noel’i bayram ilan etti. Böylece yeni bir Hristiyanlık dini doğmuş oldu. Noel kutlamaları ve yeni yıl hep Hazreti İsa’nın doğum günü üzerine bina edilmektedir. Halbuki, Hazreti İsa’nın doğumu hakkında, o zamanın edib ve münevverlerinin eserlerinde hiçbir bilgiye rastlanmamaktadır.

Kendilerine göre bir kurtarıcı tanrıya inanan putperest kavimlerin ayinlerinin en mühimi, kişinin tanrı ile birleştiğine, bütünleştiğine inandıkları, sembolik et yiyip, içki içme ayinleridir…

Dinimize göre, Hristiyanların Noël gecelerine ve diğer paskalyalarına hürmet etmek, o zamanlarda onların âdetlerini onlar gibi yapmak asla caiz değildir…

İmam-ı Rabbanî hazretleri bu hususta buyuruyor ki:
“Hinduların bayram günlerine [ateşe tapınanların Nevruz günlerine ve Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına] hürmet etmek ve o zamanlarda, onların âdetlerini, onlar gibi yapmak, şirk olur. Küfre sebep olur. Kâfirlerin bayramlarında, Müslümanların cahilleri, kâfirlerin yaptıklarını yapıyor ve bu günleri, Müslüman bayramı zannediyor ve kâfirler gibi, birbirlerine hediye gönderiyorlar. Eşyalarını, sofralarını kâfirlerin yaptığı gibi, süslüyorlar. O geceleri, başka gecelerden ayırt ediyorlar. Bunlar hep şirktir…”

Noel ile yılbaşı farklı şeylerdir. Bir kudsiyet, manevi bir değer yüklemeden yeni bir yılı tebrik etmekte, hayırlı olmasını temenni etmekte mahzur olmadığını din büyüklerimiz bildirmiştir…

“Noël Baba” birçok dilde, “Aziz”, “Nikola”, “Klaus”, “Noël” ve “Baba” kelimelerinden türetilmiş isimlerle anılır…

Noël Baba’nın varlığını gösteren tarihî bir belge mevcut değildir. (Britannica, Wikipedia)

“Noël Baba” efsanesi ve 6 Aralık’ta çocuklara şekerleme ile hediye verilmesi geleneğinin, Piskopos Nikola’yı konu alan Hollanda efsanesi Sinterklaas’a dayandığı kabul edilir. Bu efsane ilk kez Hollandalı göçmenler vasıtasıyla Amerika’daki New Amsterdam’a (günümüz New York City’si) ulaşmıştır. (Britannica)

“Noël Baba Yortusu”nun safsata ve efsane olduğu ve İncil’de geçen Noel’le ilgili sözlerin birer peri masalı olduğu, İngiliz Durkan Başpiskoposu Dr. David Jenkis’in 1993 senesindeki bir beyanatında açıklandı. (Rehber Ansiklopedisi)

Ahmet Demirbaş – 29.12.2018