Ortaçağ'da Avrupa - Ortaçağ'da Avrpua'daki işkence yöntemleri

Ortaçağ’da Hıristiyan Avrupa’daki cezalar, insanlıkla ilgisi olmayan son derece vahşi ve korkunç bir mahiyette idi. Bu cezalar 18. yüzyılda bile devam etti. Ancak Fransız İhtilâli’nden sonra kalktı. İşte bu cezalardan bâzıları ;

¥ Bir adamı dörde bölmek,
¥ Çarktan geçirmek
¥ Kazığa çakmak
¥ Yakmak
¥ Suda boğmak
¥ Dört duvar içine koymak
¥ Diri diri gömmek
¥ Bağırsaklarını deşmek
¥ Dilini kesmek
¥ Gözlerini oymak
¥ Z. yağında kaynatmak
¥ Suda kaynatmak
¥ Derisini yüzmek.

09.06.1990 – www.turktakvim.com