Osmanlı ordusu Endonezya'da - kainatingunesi.com

Osmanlı ordusu Endonezya’da: Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Muhasarasında, Kurdoğlu Müslihiddin Reis, Türk Donanması‘na kumanda ediyordu. Müslihiddin Reis, Barbaros Hayreddin Paşa’nın çok eski bir dostu ve silah arkadaşıydı.

Süveyş Kaptanı (veya Hind kaptanı) görevinde, uzun yıllar hizmet eden Kurdoğlu Müslihiddin Reis’in bilhassa Endonezya Seferleri, çok anlamlı geçmiştir.

Kurdoğlu’nun görevi, Kızıldeniz ile Amman, Basra ve Aden körfezlerindeki Türk Donanması’na kumanda etmişti.
Divânı Hümâyun 1568 yılında Kordoğlu Müslihiddin Reis’e yeni bir görev verdi: Portekizlilerin çok rahatsız ettikleri Endonezya’ya sefer. Oradaki Sumatra adası kuzeyinde bulunan Müslüman Açe Devleti’nin yardımına koşmak…Çünkü onlar Cihân Sultanı’ndan yardım istemişlerdi.

Kurdoğlu 22 Parçadan müteşekkil Süveyş Donanması ile, en kısa zamanda Açe’ye ulaştı… Osmanlı teknelerinin Endonezya sularına girdiğini öğrenen Portekizliler, çoktan kayıplara karışmışlardı. Kurdoğlu, önce Padişah ve bütün  dünya Müslümanlarının koruyucusu olan Halife  hazretlerinin fermânını , Açe Hükümdarına sundu… Sonra da çok  önemli Harp Malzemesi ile, onları kullanmayı öğretecek  teknik personeli teslim etti.

Sultanlar gibi karşılanan  Kurdoğlu ve maiyyetindekiler Osmanlı Türk sancağı’nı, Uzak/Doğu ve Endonezya’da dalgalandırdılar. Türk Levendlerinin bir kısmı, oralarda yerleşti. Bugün bile bir çok Açe’li büyük dedelerinin Türk olduğunu iftiharla söylemektedirler.

www.turktakvim.com.tr / 28.11.1987