Resûlullah efendimizin mübarek hanımları -2- kainatingunesi.com

Zeyneb binti Cahş şöyle dua eder: “Yâ Rabbî! Senin Resûlün beni istiyor. Eğer Onun zevceliği ile şereflenmemi takdir buyurdun ise, beni Ona sen ver!”

 Edep ve nezaket medeniyeti -32-
Resûlullah’ın mübarek hanımları, müminlerin anneleridir. Hiçbir mümin, Onlara  karşı edep ve saygıda asla kusur etmemelidir. Bunlardan altı annemizin isimlerinden bahsederek bereketlenmiştik. Şimdi diğerlerinden de bahsetmeğe devam ediyoruz:

7. Zeyneb binti Cahş
 “radıyallahü anhâ”: Resûlullah’ın halası Ümeyme hatunun kızıydı. Eshab-ı kiramdan Abdullah bin Cahş’ın kardeşi idi. İlk iman edenlerdendir. Resûl “aleyhisselam” kendisini nikâh etmek istedi. Bunu işitince, sevincinden iki rekat namaz kılıp, (Yâ Rabbî! Senin Resûlün beni istiyor. Eğer Onun zevceliği ile şereflenmemi takdir buyurdun ise, beni Ona sen ver!) diye dua etti. Duası kabul olup, Zeyneb’in nikâhını Allahü teâlâ yaptığı için, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ayrıca nikâh yapmadı. O zaman 38 yaşında idi. Hayrı, ihsanı, sadakayı pek çok severdi. Resûlullah’tan sonra, Zevcât-i tâhirât arasında, en önce vefat eden budur.

8. Zeyneb binti Huzeyme
 “radıyallahü anhâ”: Çok ibadet eder, çok sadaka verirdi. Önce Resûlullah’ın halası Ümeyme’nin oğlu olan Abdullah bin Cahş radıyallahü anh’ın zevcesi idi. Abdullah “radıyallahü anh”, Uhud gazasında şehit olunca, Resulullah’ın nikâhı ile şereflendi, fakat sekiz ay sonra vefat etti.

9. Ümm-i Seleme
 “radıyallahü anhâ”: Ümm-i Seleme vâlidemiz, tatlı dilli, şefkatli ve mihriban [güler yüzlü] idi. Gayrimüslim bir kadın gelirse yaptığı güzel muamele karşısında imana gelir diye, onun yanına gönderirlerdi. Adı Hind idi. Eshâb-ı kiramın en büyüklerinden olan Hazret-i Ebû Bekir ve Hazret-i Ömer gibi büyük zâtların nikâh taleplerini kabul etmedi. Resûlullah’ın nikâhı ile şereflendi. Medine’de 84 yaşında vefat etti. Son vefat eden annemiz bu idi.

10. Meymûne binti Hâris “radıyallahü anhâ”: Resulullah’ın amcası olan Hazret-i Abbas’ın zevcesi Lübâde hanımın kız kardeşiydi. İsmi Birre iken, Resûlullah, şanına layık bir isimle değiştirdi, Meymûne yaptı. Meymûne, bereketli, uğurlu, kutlu demektir. Kölesini azat eden asîl bir hanım idi.

11. Sevde binti Zem’a 
“radıyallahü anhâ”: Resûlullah efendimiz, Hadîce-i kübrâ vâlidemizin vefatından sonra ikinci evliliğini bu hanımı ile yapmıştır. İlk Müslümanlardan olup, kocası Habeşistan’a hicret esnasında vefat etmiştir.

12. Mâriye Hâtun “radıyallahü anhâ”: Heraklius’un Mısır valisi olan Mukavkas’ın hediye gönderdiği Mısırlı Mâriye Hatun, Resûlullah’ın tevazuuna hayran kalıp hemen Müslüman oldu. Peygamberimiz de, onun Müslüman oluşundan çok memnun oldu ve onunla evlendi. Resûlullah’ın oğullarının üçüncüsü ve çocuklarının sonuncusu olan İbrahim’in annesiydi.Resûlullah efendimizin

Hasan Yavaş – 06.02.2019