Sağlığında çocuklara mal bağışlamak - kainatingunesi.com

Sual: Ana baba, çocuklarına sağlığında mal bağışlasa, bunlara eşit vermek şart mı, ayrım yapmak günah mı?
CEVAP
Eğer çocuklar salih ise aralarında ayrım yapmak caiz olmaz. Fâsıklara salih olanlardan az vermek caizdir. Kâfir ise hiç verilmez.

Bir kimse, malının hepsini çocuğunun birine verse caiz olur. Bu mal, o çocuğun mülkü olur. Diğer çocukları hak iddia edemez. Fakat babası, salih çocukları arasında ayırım yapmışsa günaha girer. (Hindiyye)

Salih veya ilim tahsilinde olan çocuklarına daha çok mal vermek caizdir. Salâhları eşit ise, eşit vermelidir. Çocukları fâsık olan kimsenin, miras bırakmayıp, salihlere, hayrata vermesi efdaldir. Böylece, günaha yardım etmemiş olur. (Fetâvâyı Bezzâziyye)

Fâsık çocuğa nafakadan fazla yardım yapmamalıdır.