SAHİBİNİN İSTEĞİNİ YAPMAK - kainatingunesi.com İbrahimbin Ethem hazretleri

Büyük evliyâlardan İbrâhim bin Ethem hazretleri bir hizmetçi almıştı. Ona dedi ki:
-Senin ismin nedir? Nasıl çağırayım?
-Ne söylersen, nasıl çağırırsan ismim odur.
-Sen ne yersin?
-Ne yedirirsen onu yerim.
-Ne giyersin?
-Ne giydirirsen onu giyerim.
-Ne iş yaparsın?
-Ne iş emredersen onu yaparım.
-Peki, senin hiç bir isteğin, arzun yok mu?
-Hizmetçi, sahibinin isteğini ve emrettiklerini yapar. Onun sahibi varken, kendi isteği ve arzusu olmaz.
Bu sözler üzerine, İbrâhim bin Ethem hazretleri kendi kendine şöyle dedi:
‘’Ey İbrahim! Sen Rabbin için, bir müddet de olsa hiç böyle oldun mu?’’
(İslâm Âlimleri Ansiklopedisi 5/124)