"Sana faydası olmayan sözü terk et!.." - kainatingunesi.com
Farzları yap, haramlardan sakın, sana faydası olmayan sözü terk et, konuşma!
Seyyid İbrâhim Hamza hazretleri hadîs ve nahiv âlimidir. 1054 (m. 1644)’de Şam’da doğdu. 1120 (m. 1708)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şerfilerden bazıları:

“Allahü teâlâ buyurdu ki: Hastalık benim kemendim, tuzağımdır ve fakîrlik zindânımdır. Bunlara sevdiklerimi sokarım.”

“Her gün yirmi kere ölümü düşünen kimse, şehîdlerin derecesini bulur.”

“Allahü teâlâ, harâm olan şeylerde size şifâ yaratmamıştır.”

“Elinin emeği, alnının teri ile ye, dînini satıp yeme!”

“Helâle, harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi, Allahü teâlâ çok sever.”

“Bir dirhem gümüş kıymetinde haram alan kimseyi, yirmi beş bin sene Cehennemde bırakacaklardır.”

“Allah sevgisinin alâmeti, Onu çok zikretmektir.”

“Kabrimi ziyâret edene şefaatim vâcib oldu.”

“Bir kimse beni ziyâret etmek için gelse ve başka bir şey için niyeti olmasa, kıyâmet günü, ona şefaat etmemi hak etmiş olur.”

“Hac edip kabrimi ziyâret eden kimse, beni diri iken ziyâret etmiş gibi olur.”

“Hac edip de, beni ziyâret etmeyen kimse, beni incitmiş olur.”
“Bir kimse bana selâm verince, Allahü teâlâ, ruhumu geri verir. Onun selâmına cevap veririm.”
Peygamber efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem), en faziletli amel sorulunca; “Farzları eda etmek, haramlardan sakınmak” buyurdu.
Peygamber efendimiz bir gün Ebû Hüreyre’ye (radıyallahü anh); “Kalemin senin hakkında günah yazmamasını ister misin?” diye sordular. O da, “Evet, yâ Resûlallah” dedi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz; “Allahü teâlânın farz kıldığı şeyleri yap, haram kıldıklarından sakın, sana faydası olmayan sözü terk et, konuşma” buyurdu.
“Kıyâmet gününde; Âlimlerin mürekkebi, şehîdlerin kanı ile beraber tartılır.”
“Beş şeye bakmak ibâdettir. Ana-babaya, Kur’ân-ı kerîme, Kâbe-i muazzamaya zemzeme ve âlime.”
“Yeryüzünde en üstün ve kıymetli ev beş tânedir. Kâbe-i muazzama, benim mescidim (Mescid-i Nebî), Mescid-i
Aksa, diğer mescidler ve âlimin kaldığı ev.”
“Mal ve şöhret hırsının insana zararı, koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından daha çoktur.”
“Dünyâyı terk eyle ki, Allahü teâlâ seni sevsin. İnsanların malına göz dikme ki, herkes seni sevsin!”
“Dünyâ, geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın. Hemen geçip gidin!”