Selef-i salihin denilen büyük zatların bazı vasıfları - kainatingunesi.com

1- Dinlerini tam öğrenmişlerdi.
2- İlimleriyle amel ederlerdi.
3- İhlâs sahibiydiler.
4- Makam ve mevki sahiplerine yaklaşmazlardı.
5- Özleri, sözlerine uygundu.
6- Zulme sabır gösterirlerdi.
7- Bütün arzuları Allah rızasıydı.
8- Son nefeste imansız gitmekten çok korkarlardı.
9- Hanımlarının huysuzluklarına sabrederlerdi.
10- Herkese nazik davranırlardı.
11- Az yiyip, az içerlerdi.
12- Nasihat kabul edeceğini sezdikleri kimselere, nasihat ederlerdi.
13- Din kardeşlerinin kusurlarını gizlerlerdi.
14- Susarlar, az konuşurlar; konuşunca da hikmet söylerlerdi.
15- Birer sır küpüydüler.
16- Başkalarının ayıplarıyla değil, kendi ayıplarıyla ilgilenirlerdi.
17- Cömert ve yardımseverdiler.
18- Dostlukları vefalıydı. Hepsini arayıp sorarlardı.
19- Son derece edep ve hayâ sahibiydiler.
20- Kendilerini çekemeyenlere bile, hayır dua ederlerdi.
21- Sohbete çok önem verirlerdi.

www.dinimizislam.com