SEVDİKLERİNE KAVUŞTU - kainatingunesi.com SEVDİKLERİNE KAVUŞTU

Sultan 1. Ahmed (1590-1617), kalbi hayatının derinliği olan oldukça müttaki bir Osmanlı Padişahıdır.

Bahtî mahlasıyla Peygamber Efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem” sevgisini ve bağlılığını ifade eden çok içli şiirleri vardır:

“Nola tacım gibi başımda götürsem daim Kadem-i resmini ol hazret-i şah-i Resül’ün.”

İşte bu ince ruhlu Osmanlı sultanının vefat etmeden bir gün önce huzurunda bulunan mabeynci Mustafa, Ahmed Han’ın odada muhatabını göremediği kimselere karşı dört defa; “Ve aleyküm selam” dediğine şahit oldu.

Mabeynci, bir mânâ veremediği bu garip davranışların sebebini Sultanına sorduğunda, Sultan Ahmed Han şu cevabı verdi:

“O anda Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali efendilerimiz geldiler ve bana; ‘Sen, dünya ve ahiretin sultanlığını kendine toplamışsın. Yarın Resulullah Efendimiz’in yanında olacaksın’, buyurdular.”

Gerçekten de bu Hak dostu, denildiği gibi ertesi gün vefat ederek sevdiklerine kavuştu.

Vehbi Tülek – 24.11.2005