Şeytanın hesabı - kainatingunesi.com

Şeytanın hesabı: Bâyezid-i Bistami’yi hazretlerini bir gece uyku bastırıp sabah namazına uyanamadı. Sonradan o kadar ağladı ve inledi ki, rüyâsında şöyle denildi: “Ey Bâyezid! Bu kusurun affoldu. Bu ağlamanın bereketi ile sana ayrıca yetmiş bin namaz sevâbı verildi!’’

Birkaç ay sonra yine uyku bastırdı. Şeytan gelip ayağından kımıldatıp uyandırdı ve dedi ki:
-Kalk namazın geçmek üzeredir!
-Ey mel’ûn! Sen böyle iş yapmazdın. Sen herkesin namazının kaçmasını isterdin beni neden uyandırdın? -Birkaç ay evvel namazını kaçırdığın gün, ağlamakla 70 bin namaz sevabı kazanmıştın. Bugün onu düşünerek seni uyandırdım ki, 70 bin değil bir vakit namazın sevabını alasın diye.’’