ŞEYTANIN HOŞLANMADIĞI ŞEYLER - kainatingunesi.com

İnsanın bâzı davranışları, şeytanın feryâd-u figân etmesine ve üzüntüden zayıf düşmesine yol açmaktadır.
Bir gün şeytan, Mescîd-i Haram’ın bir köşesinde bitkin hâlde duruyordu. Resûlullah aleyhisselâtü vesselâm efendimiz ise tavaf etmekteydi. Tavafını tamam ettiğinde İblis’in solgun ve bitkin bir hâlde soluklandığını gördü ve sordu:
– Ey melûn! neden böyle zayıf ve hâlsiz bir durumdasın?
– Senin ümmetin beni bu hâle düşürmüştür.
– Ümmetim sana ne yaptı?
– Ey Allahın Resûlü! Onlarda birkaç haslet var. Ben onlardan bu hasletleri almak için ne kadar çalışsam da yapamıyorum.
– Ümmetimin seni bu kadar üzen hasletleri nelerdir?
Birincisi: Onların birbirlerine selâm vermeleridir. Selâm Allahın isimlerinden biridir. Selâm verenden Hakk teâlâ her türlü belâ ve sıkıntıyı uzaklaştırır. Allah, selâmın cevabını vereni ise rahmetinin kapsamına alır.
İkincisi: Birbirleriyle karşılaştıklarında tokalaşmaları, mü-safaha yapmalarıdır. Bunun da o kadar çok sevâbı var ki, onlar birbirlerinden ayrılmadan önce Allah her ikisini de bağışlıyor.
Üçüncüsü: Yemeğe baş-larken, Bismillâh demeleridir. Bu vesileyle benim o sofraya oturmama ve yemekten ye-meme engel oluyorlar.
Dördüncüsü: Konuştuklarında, İnşaallah demeleridir. Onlar böylece Allahın kazâsına rızâ gösteriyorlar. Bu yüzden ben de onların işini bozamıyorum, zahmetim boşa gidiyor.
Beşincisi: Sabahtan akşama kadar onları günaha çekmek için uğraşıyorum. Akşam olduğunda tevbe ediyorlar ve zahmetimi boşa çıkarıyorlar. Allah bu vesileyle onları affediyor.
Altıncısı: Senin ismini duyduklarında yüksek sesle salevat getirmeleridir. Ben salevatın sevabını bildiğim için yanlarından kaçıyorum. Çünkü o sevabı gör-meye takatim yok.
Yedincisi: Senin Ehl-i Beytini gördüklerinde onlara sevgi göstermeleridir. Bu ise amellerin en üstünüdür…
Bunun üzerine Peygamber efendimiz Eshâbına dönerek şöyle buyurdu:
“Her kim bu 7 hasletten birine sâhip olursa, Cennet ehlindendir.”

Türkiye Takvimi – 13.112018