ŞEYTANIN VESVESESİNDEN EMİN OLMAK İSTERSENİZ - kainatingunesi.com

Hasan-ı Basrî “rahmetullahi aleyh” hazretlerinin talebeleri, şeytanın vesvesesinden şikâyet ederek;

“Yâ Şeyh! Şeytandan gâyet incindik. Hep bizi yaramaz işlere teşvik ediyor. “Elinize geçen dünyâyı sıkı tutun, size lâzım olacak.” diyor ve bizi hayırdan alıkoyuyor.” dediler.

Hasan-ı Basrî hazretleri gülümseyerek buyurdu ki: “Şimdi buradaydı. O da sizden şikâyet etti. Dedi ki:

“Şu Âdemoğullarına nasîhat eyle de benim hakkıma tamah etmesinler. Kendi haklarına râzı olsunlar. Hak teâlâ beni huzûrundan kovduğu zaman, dünyâyı ve Cehennem’i bana mülk kıldı. Cennet’i ve kanâati ise onlara verdi. Şimdi bunlar kendi haklarını bıraktılar benim mülküme tamah ediyorlar. Ben de onların îmânlarını almayınca dünyâyı kendilerine vermiyorum.” dedi.

Eğer şeytanın vesvesesinden emin olmak isterseniz, dünyâyı terk edin ve endişesini gönüllerinizden çıkarın.”

Bu nasîhatleri dinleyen talebeleri başlarını öne eğerek huzûrundan ayrıldılar.