Sıkıntılardan dolayı ölmeyi istemek - kainatingunesi.com
Sıkıntılardan dolayı ölmeyi istemek: Hastalıktan ve dünya sıkıntılarından kurtulmak için ölümü istemek caiz değildir.
Sual: Bir kimsenin yakalandığı hastalıklardan veya içine düştüğü sıkıntılardan, dertlerden kurtulmak için ölmeyi istemesi, dinimizce uygun olur mu?
Cevap: Hastalıktan ve dünya sıkıntılarından kurtulmak için ölümü istemek caiz değildir. Dinde sıkıntı ve fitnelerden korkarak, Allahü teâlâdan ölümü istemek sünnettir. Allah yolunda şehit olmayı istemek de böyledir. Mekke-i mükerremede, Medine-i münevverede olduğu zamanda ve Evliyayı kiram türbelerinin yanında ölümü istemek de caizdir.
Allahü teâlâya kavuşmayı sevdiği için ölümü istemek müstehaptır. Hadîs-i şerifte buyruldu ki:
(Bir kimse, Allahü teâlâya kavuşmayı severse, Allahü teâlâ da ona kavuşmayı sever.)
           ***
Sual: Eti yenmeyen hayvanları satmanın ve bu hayvanların derilerini kullanmanın dinimizce mahzuru var mıdır?
Cevap: Domuzdan başka eti yenmeyen hayvanları, haşeratı ve balıktan başka deniz hayvanlarını, ancak kullanmaları faydalı olduğu zaman satmak caiz olur. Fakat yemesi yine haramdır. Domuzdan başka eti yenmeyen hayvanlar Besmele ile kesilince veya avlayınca derisi söz birliği ile temiz olur. Eti de temiz olur denildi. Fakat yemesi haramdır. Deri ve etlerini satmak ve faydalanmak caiz olur.
           ***
Sual: Kırda, bayırda kendiliğinden yetişmiş otları toplamak ve kaynaklardan, pınarlardan çıkan suları alıp içmek, kullanmak, dinimizce uygun mudur?
Cevap: Kendiliğinden yetişen otu, yerden çıkan suyu kullanmak ve birinin ateşinde ısınmak, herkesin hakkı olduğu hadîs-i şerifte bildirildi. Fakat, bu hakkından istifade etmek için başkasının mülküne girilemez. Ancak sahibinin oraya girmeye izin vermesi veya sahibinden oradaki otu, suyu getirmesi istenir. Birinin kazdırdığı kuyuda veya sarnıcında toplanan yağmur suyundan başkalarının hakkı olmadığı ve bu suları satabileceği, Fetâvâ-i Hayriyyede yazılıdır.
           ***
Sual: Bir kimsenin, kötü olan bir huyunu veya huylarını değiştirmesi, bunları iyileştirip güzel huylu olması mümkün müdür?
Cevap: Ahlakı tebdil etmek, kötüsünü yok edip, yerine iyisini getirmek mümkündür. Hadîs-i şerifte; (Ahlakınızı iyileştiriniz!) buyuruldu. İslâmiyet mümkün olmayan şeyi emretmez. Tecrübeler de, böyle olduğunu göstermektedir. İnsanların, ahlaklarını tebdil etmek, değiştirmek istidatları aynı değildir.