SÖMÜRGECİLER VE EĞİTİM - kainatingunesi.com Sömürgeciler ve Eğitim

SÖMÜRGECİLER VE EĞİTİM: Her sömürgeci ülkenin, kendi şartlarına göre yürüttüğü ayrı politikaları vardır. İngilizler, Fransızlar, Ruslar, Hollandalılar, Belçikalılar, İspanyollar ve diğerleri, hiç acımaksızın, renkleri, dilleri ve dinleri kendinden farklı olan ülkelerin çocuklarını mahvü perîşan etmişlerdir.

İngiliz sömürgecileri, yerli çocuklarını İngiliz kültürüne hayran kılmaya, kendi öz kültür ve medeniyetlerinden utanç duymaya, kendi millî dilleri yerine İngilizceyi kullanmaya ve Hıristiyanlaştırmaya çok önem verirler. İngilizlerin, bilhassa Hindistandaki uygulamaları göz önünde tutulursa, sömürgelerde sürdürdüğü tâlim ve terbiyenin esasları şöylece özetlenebilir:

1 – Sömürge ülkelerinde, İngiliz kültürünü, yüksek tabakadan başlayarak halk tabakalarına indirmek, onlarda eksiklik duygularını derinleştirmek,

2 – İlköğretimi yerli diller ile, orta ve yüksek öğretimi ingilizce yaptırmak suretiyle, yerli ve millî dillerin bir kültür dili olarak inkişafını önlemek, yabancı bir dil ile ilim yapmanın güçlüğünden istifade ederek genç yerli çocukların kafa teşekküllerini geciktirmek ve onları, konuları anlamadan ezberlemeye mecbur tutmak,

3 – İmtihanları kolay ve sudan tutmak, kalite buhranını tahrik ederek ezik, yenik, yarı aydınlar yetiştirmek,

4 – Sömürge ahâlisini, misyoner okulları ve kolejler açarak Hıristiyanlaştırmak…

S. Ahmed Ârvasi (Türkiye Gazetesi: 23/10/1986)