ABBÂS HİLMİ-II arşivleri - kainatingunesi.com

ABBÂS HİLMİ-II

İbrahim bin ethemle ilgili menkibeler

İbrahim bin Ethem: Bağ bekçisi

İbrahim bin Ethem Hazretleri, şehzade iken tacını tahtını, malını mülkünü, bırakıp kendini, ilme verdi. Büyük evliya ve âlimlerden oldu. Menkıbeleri ve şöh...
article placeholder

ABBAS HİLMİ – II

Osmanlı Devleti tarafından Mısır’a gönderilen son hidiv. 14 Temmuz 1874 (H.1291) senesinde İskenderiye’de doğdu. Hidiv Tevfik Paşanın oğludur. Mısır’da prensler...

Kaderi inkâr edenler

Sual: Mutezile, imanın altı esasından biri olan kaderi inkâr ediyor. Kaderi inkâr eden herkes Mutezile midir? CEVAP Genelde öyle ise de, sadece Mutezile değ...

ABBÂS HİLMİ-II

Osmanlı Devleti tarafından Mısır’a gönderilen son hidiv. 14 Temmuz 1874 (H. 1291) senesinde, iskenderiyye’de doğdu. Hidiv Tevfik Paşa’nın oğludur. Mısır’da pren...