ALİ BİN CEMÂL NEBTÎTÎ arşivleri - kainatingunesi.com

ALİ BİN CEMÂL NEBTÎTÎ

ALİ BİN CEMÂL NEBTÎTÎ

Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Ali bin Cemâl Nebtîtî’dir. Mısır’da doğdu. Doğum târihi belli değildir. 901 (m. 1495) senesinde, Mısır’da vefât etti. Dergâhının ...