ayet arşivleri - kainatingunesi.com

ayet

article placeholder

AYET

Kur'an-ı kerimdeki sureleri meydana getiren cümle veya cümlecikler. Çoğulu ayattır. Lügat manası; "Açık alamet, işaret, ibret, mucize" demektir. Kur'an-ı ker...

Fâtiha okurken düşünmek

Sual: Namazda Fâtiha okurken, (İyyâke na’büdü=Yalnız sana ibadet ederiz) kısmında, kumar, içki, zina gibi günah olan veya alışveriş gibi mübah olan şeyler düşün...

ALAK SÛRESİ

ALAK SÛRESİ: Kur'ân-ı kerîmin doksan altıncı sûresi. Alak sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil olmuştur (inmiştir). On dokuz âyet-i kerîmedir. "İnsanı kan pıht...

ABESE SÛRESİ

ABESE SÛRESİ: Kur'ân-ı kerîmin sekseninci sûresi. Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Kırk iki âyet-i kerîmedir. Birinci âyet-i kerîmede yüzçevirdi, iltifat...

İLÂHÎ KİTAPLAR ve KUR’ÂN-I KERÎM

Allahü teâlâ peygamberleri vasıtası ile emir ve yasaklarının hepsini ilâhi kitaplarda bildirmiştir. Kur'ân-ı kerîmde bildirilen, yüzdört kitâb vardır. Yüzü kü...