AZİZ MAHMUD HÜDAYİ arşivleri - kainatingunesi.com

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ

Aziz Mahmud Hüdayi, Hüdayi Yolu

HÜDAYİ YOLU

Azîz Mahmûd Hüdayi hazretleri, (1541-1628) hocası Üftâde hazretlerinin vefâtından sonra, Hoca Saadettin Efendinin tavsiyelerine uyarak, Bursa’dan gelip İstanbul...
nefsi terbiye etmek

Önce nefsi terbiye etmeli

Kimya ilmini öğrenmeye merak eden bir kimse, Mahmûd Hüdâyî "rahmetullahi aleyh" hazretlerinin bu ilimdeki maharetini öğrenmişti. Birgün huzûruna çıkarak, ki...
sultan ahmet ve aziz mahmud hüdayi

Gördüğüm rüyanın tabiri budur

Birgün Sultan Birinci Ahmed Hân rü'yâsında: "Avusturya Kralı ile güreş tuttuğunu, fakat kendisinin arka üstü yere düştüğünü" görmüştü. Zâhiren bakıldığında r...

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh” Buyurdular ki: "Yâ Rabbî! Kıyâmete kadar bizim yolumuza katılan, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbem...

BİZE MÜJDENİZ YOK MUDUR?

Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretleri bir gün Ahmed Hanı ziyârete gitmişti. Pâdişâh; "Efendim! Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin, kıyâmet günü talebelerine ve p...