cehennem arşivleri - kainatingunesi.com

cehennem

çocukları korumak

Cennetten ümitli ol cehennemden kork!

Rahat ve huzur âyeti azap âyeti ile birlikte, azap âyeti de rahat ve huzur âyeti ile birlikte inmiştir. Seyyid Mehmed Nûri Efendi İstanbulda yetişen evliyânı...
Herkese şifa

Herkese şifa

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Dinimize uymak saadettir, huzurdur. Dinimiz bir ilaçtır, herkese şifadır. İman ederse, âhirette de şifa bulur, iman etmezse sa...
cehennem ateşi

Menkîbe: Cehennem ateşi

Dâvûd aleyhisselâm bir gün ümmetine nasiât ederken, bir şahıs yüksek sesle (Yâ Allah) diye bağırdı. Dâvûd aleyhisselâm şöyle buyurudu:  -Tutun bu bağıran kimse...
gaflet uykusundan uyan

“Ey insan, gaflet uykusundan uyan!”

"Ey insan, gaflet uykusundan uyan!": Bâtıl dîne bağlanmak, insanı ebedî felaketlere, daimî azaplara götürür. Şemsüddîn Muhammed Karâfî hazretleri Mâlikî mez...

İnsan, yaptığından mesuldür

Yazar: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı - 30.10.2018 İnsan, yaptığından mesuldür: Âyet-i kerîmede buyuruldu ki: "Başınıza gelen bir belâ, kendi ellerinizle işledi...

Domuz suretinde görülen Rafiziler

Domuz suretinde görülen Rafiziler: Şeyh-i Ekber Muhyiddîn Arabî “kuddise sirruh” (Fütûhât-ı Mekkiyye) kitâbında şöyle yazmışdır: Allahü teâlânın sevgili kull...

CEHENNEM

CEHENNEM : Alm. Hölle (f), Fr. Enferr (m), İng. Hell. Âhirette kâfirlerin sonsuz, Müslümanlardan günahkâr olanların da günahları kadar kalıp azâb görecekleri ye...

MAL SEVGİSİ VE CİMRİLİK

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Mal sevgisi ve cimriliğin zararı çok olur. Asıl maksattan uzaklaştırır, sıkıntıya düşürür. Bu hastalıktan kurtulmak, ancak çok...

ALLAHÜ TEALANIN İHSANLARI VE ÖLÜM

Yazar: M. Said Arvas Hepimiz biliyoruz ki, biz bu dünyaya kendi arzumuzla gelmedik. Babamızı ve annemizi de biz seçmedik. Memleketimizi de tercih etmedik, fala...

NAMAZI GECİKTİRMENİN CEZASI

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Manifaturacılık yapan bir genç vardı. İşlerinin çokluğunu bahane ederek, namazlarını hep son vaktine bırakırdı. Dükkânın yakın...