cehennem arşivleri - Sayfa 2 / 6 - kainatingunesi.com

cehennem

Yanlış konuşanları tenkit etmek

Sual: Bazı hocalar, Vehhabilik, Mutezile gibi sapık mezheplerin yanında, İbni Teymiyye, M. Abduh, Ali Şeriati, M. İslamoğlu, Y. N. Öztürk, Z. Beyaz, A. Oktar, A...

BİZ MİSAFİRİZ!

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Bu dünya imtihan yeridir. Gelip geçicidir. Tohum ekme yeridir. Hasat biçilmesi ahirettedir. Onun için (Dünya ahiretin tarlasıd...

BÜTÜN MESELE İMANI KORUMAKTIR

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Her ülfetin, bir külfeti vardır. Çok kıymetli bir pırlanta sahibinin, çalınacak korkusuyla gözüne uyku girmez. Sonunda yok ola...

Cennetin anahtarı

Sual: Cennetin anahtarı nedir? CEVAP Cennetin anahtarları çoktur. Birinci anahtarı iman ve namazdır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir: (Dua rahmetin ana...

Kâfirlerin iyi işleri

Sual: İnsanlığa birçok hizmet veren kâfirlerin iyi işleri, keşifleri, nazarı itibara alınacak mı? Yoksa topluma büyük zulümleri olan bir kâfir ile aynı kefeye m...

Kâfir çocukları Cennete girecek mi?

Sual: Akıl baliğ olmadan önce ölen kâfir çocukları, Cennete girecekler mi, girmeyecekler mi? CEVAP Bu konuda, İslam âlimleri yedi farklı kavil bildirmişlerd...

Ahirette rahmet Müslümanadır

Sual: İtikadı düzgün Müslümanlar, Cehenneme hiç girmez diyorlar doğru mudur? CEVAP Evet doğrudur. Cehenneme hiç girmez demek, girse de azap görmez demektir....

Cennet nimetleri hayal edilemez

Sual: Bal yiyen baldan bıkar, Cennet ne kadar güzel olsa da, insan bu nimetlerden bıkmaz mı? Monoton hayat insanı sıkmaz mı? CEVAP Bu çok yanlış bir düşünce...

Cenneti istemek ve Allah rızası

Sual: Okuduğum muteber eserlerde, (Cenneti istemem; Allah’ı görmek isterim) demenin caiz olmadığı bildiriliyor. Yunus Emre ve daha başka evliyanın böyle sözler ...

Sırat köprüsü

Sual: Dinde, kendi aklını esas alan biri, (Kur’anda ve hadiste Sırat köprüsü diye bir şey yoktur. Eğer öyle bir köprü varsa, Allah beni oradan geçirmesin) diyor...