Cemalettin Efgani arşivleri - kainatingunesi.com

Cemalettin Efgani

Reşid Rıza ve Abdülhamit düşmanlığı

Reşid Rıza’nın gerçek yüzü!

Hayrettin Karaman Bey, “Gerçek İslam’da Birlik” isimli eserinde bu birliğin hangi ekolce tasarlanabileceğini göstermek üzere bu milletin evlatlarına Reşid Rıza,...

Reşit Rıza

Sual: Reşit Rıza kimdir? CEVAP Reşit Rıza, 1865 yılında Lübnan’da doğdu. 1935’de öldü. Abduh’un talebesidir. (Müncid) Hocasının dinde reform fikirlerini ya...

Muhammed Abduh

Sual: Günümüzdeki mezhepsizlerin, mutlak müctehid diyerek övdükleri Abduh, nasıl biridir? CEVAP (Mutlak müctehid), mezhep sahibi büyük imam, büyük âlim demekt...

Cemalettin Efgani (Afgani)

Sual: Abduhcuların pek methettiği Cemalettin Efgani kimdir? CEVAP 1838 senesinde Afganistan’da doğup, 1897 de İstanbul'da vefat etti. Din bilgisi azdı. Zındık...