din arşivleri - Sayfa 3 / 96 - kainatingunesi.com

din

rızıklar

Her şey ezelde takdir edilmiştir

Her şey ezelde takdir edilmiştir İlim, mal, rütbe, evlat gibi rızıklar dünya yaratılmadan evvel, ezelde taksim edilmiştir. Sual: Rızık, mal, makam gibi şeyl...
islamiyette üstünlük sırası

Ümmetin en üstünleri

“Ümmetimin en hayırlıları, en üstünleri, zamanımda bulunanlardır. Onlardan sonra en hayırlıları, onlardan sonra gelenlerdir..." Ebû Abdullah Semmin hazretleri ...
bülbülün güle muhabbeti

BÜLBÜLÜN FERYADI

Bülbülün Feryadı İbrahim aleyhisselamı ateşe attıkları zaman bütün melekler, vahşi hayvanlar ve kuşlar ağlaştılar ve etrafında toplanıp, İbrahim aleyhisselam...
ibrahim bin ethem

Ahiret saltanatına talip olan Şehzade

İbrahim bin Edhem'in babası Belh şehrinin padişâhı idi. Kendisi de şehzâde olup köşklerde oturuyordu. Avlanmayı çok severdi. Her türlü imkâna sahip, her isted...
kötü ahlak hadisler

DÖRT KÖTÜ HUY!

Peygamber efendimiz buyurdu ki: “Kötü ahlâk olan şu dört şeyden vazgeç: 1- Çok mal toplayıp, yememek. 2- Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılmak. 3- Bahîl olmak...
namazı kazaya bırakmak

NAMAZI KAZÂYA BIRAKMAK

Özürlü ve özürsüz olarak namazı terk edenin, bunun farzını kazâ etmesi lâzımdır. Hanefî mezhebinin âlimleri, söz birliği ile buyuruyorlar: “Sünnet namazların...
Güzel ahlakla ilgili hadisler

Ahlakı güzelleştirmek için…

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Güzel ahlâk, senden kesilen akrabânı ziyâret etmek, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir.” Bugün maalesef bütün d...
dost kazanmak,

İnsanlara Değer Verin

- MEN LEM YEŞKÜRİNNASE LEM YEŞTÜRİLLAH (İYİLİK YAPAN İNSANA TEŞEKKÜR ETMEYEN KİMSENİN ŞÜKRÜNÜ ALLAHÜ TEALA KABUL ETMEZ) - HAYRUNNAS MEN YENFEUNNAS (İNSANLARIN ...
insanı kamil

KAMİL İNSAN NASIL OLUR?

KAMİL İNSAN NASIL OLUR? Makâlemizin hemen başında belirtelim ki, eğer bütün insanlar, İslâm ahlâkı üzere yaşasalar, dünyâda ne kötülük, ne hîle, ne savaş, ne ş...