dini hikayeler arşivleri - kainatingunesi.com

dini hikayeler

Benim sahibim senin gibi böyle öfkelenmez

Benim sahibim senin gibi böyle öfkelenmez

Vaktiyle bütün gününü Cenâb-ı Hakka ibâdet ile geçiren birisi, zamanın hükümdarına methedilmişti. Onunla sohbet arkadaşı olması tavsiye edilmişti. Hükümdar, met...
üç kor parçası

ÜÇ KOR PARÇASI

Yıldırım Bayezîd Hân'ın kızı Hundî Sultan ile nişanlanan Şemsüddini Buhâri (Emir Sultan) hazretlerine güveylik çamaşır ve işlenmiş mendiller gönderilmişti. Hare...
Hazreti Ebu Bekr'in kefeni

Hazret-i Ebu Bekir’in kefeni

Bilâl-i Habeşî hazretleri, Resûlullahın "aleyhissalâtü vesselâm" vefâtından bir müddet sonra, müminlerin annesi Âişe validemizin evinin önüne gidip kapısını çal...
hahamın müslüman olması

Hahamın müslüman olması

Resûlullah efendimiz zamanında Şam’da bir Yahûdî hahamı vardı. Birgün Tevrat okurken, 4 yerinde Peygamber efendimizin mübârek ism-i şerîfine rastladı. İslâm dîn...

ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAK

Behlül Dânâ hazretleri "rahmetullahi aleyh" bir yerden geçiyormuş. Bakmış ki, insanlar harıl harıl bir şeylerle uğraşıyorlar. Ne yapıyorsunuz, diye sormuş. C...
İbrahim bin Ethem hazretleri

SAHİBİNİN İSTEĞİNİ YAPMAK

Büyük evliyâlardan İbrâhim bin Ethem hazretleri bir hizmetçi almıştı. Ona dedi ki: -Senin ismin nedir? Nasıl çağırayım? -Ne söylersen, nasıl çağırırsan ismim ...

Menkîbe: Nefsim iyice ezildi

Behâeddîn Buhârî Şâh-ı Nakşibend "kuddise sirruh" hazretleri şöyle nakletti: "Bende tasavvuf hallerinin görüldüğü ilk günlerde mübârek bir zât ile yakınlığım...

Bu altın haramdır

Bu altın haramdır: Nakledilir ki, Şeyh Şâdî adında bir zât, Kasr-ı Ârifân'a gelip, Behâeddîn Buhârî "kuddise sirruh" hazretlerinin huzûruna girerek, ziyâretleri...