dini hikayeler arşivleri - Sayfa 2 / 8 - kainatingunesi.com

dini hikayeler

ŞEYTANA SECDE EDEN ÂBİD

Yazar: Vehbi Tülek İsrailoğullarından Âbid Bersesisa, halk arasında sevilen ve sayılan bir kimse idi. Şeytan onu saptırmanın yollarını arıyordu. İblis, bir gün...

Menkibe: Lokma, lokmaya karşı

Menkibe: Yaşlı bir kadının oğlu sefere çıkmıştı. Her gün evin avlusunda oturur ve belki oğlu seferden döner diye gözünü kapıya dikerdi. Birgün yemek için kendin...

Rızkını vermez mi?

Rızkını vermez mi?: Süfyân-ı Sevrî hazretlerinin "rahmetullahi aleyh" bir talebesi, dünyâlık ele geçirmek için gece gündüz çalışıp sohbetlerden uzaklaşmıştı. ...

Valinin taşıdığı yük

Valinin taşıdığı yük: Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Selmân-ı Farisî “radıyallahü anh” Medâin valisi idi. Bir gün pazarı dolaşıyordu. Oranın zenginlerinden biri,...

Senin paran nasip olmamış

Bir mescidde, zengin bir adamla bir derviş namaz kılıyorlardı. Birbirlerine yakındılar. Ne okuduklarını ve ne dua ettiklerini duyacak vaziyetteydiler. Derviş na...

Hristiyan Apostolü “Ali” yapan keramet

Hristiyan Apostolü "Ali" yapan keramet: Kanuni Sultan Süleyman’ın sütkardeşi olan Yahya Efendi, âlim ve evliya bir zattı. Onun Apostol ismindeki Hristiyan bir k...

Su için yapılan kilise

Hazret-i Ali, Sıffîn Harbi’ne giderken, yolda susayan askerleri için su bulamayınca, kimsenin kaldıramadığı bir taşı tek başına kaldırdı, altından lezzetli bir ...

İçimizdeki düşman

İçimizdeki düşman: At üstünde yolda giden bir adam, çeşme başında uyuyan birisinin ağzına yılan girdiğini gördü. Atlı, uyuyan adama birkaç değnek vurarak uyandı...