dini menkibeler arşivleri - kainatingunesi.com

dini menkibeler

nefsi terbiye etmek

Önce nefsi terbiye etmeli

Kimya ilmini öğrenmeye merak eden bir kimse, Mahmûd Hüdâyî "rahmetullahi aleyh" hazretlerinin bu ilimdeki maharetini öğrenmişti. Birgün huzûruna çıkarak, ki...
Benim sahibim senin gibi böyle öfkelenmez

Benim sahibim senin gibi böyle öfkelenmez

Vaktiyle bütün gününü Cenâb-ı Hakka ibâdet ile geçiren birisi, zamanın hükümdarına methedilmişti. Onunla sohbet arkadaşı olması tavsiye edilmişti. Hükümdar, met...

SAKIN BU İŞTEN AYRILMA

Mübarek bir zat, önceleri faizcilik yapıyordu. Borcunu ödeyemeyenlerin neyini bulursa alırdı. Bir gün alacağını tahsil için bir eve gitti. Evde sadece kadın var...

Büyükleri seven mahrum kalmaz

Cüneyd-i Bağdadi hazretlerinin (doğumu 822) başka bir şehirde yaşayan sevenlerinden biri anlatır: Bir gün pazarda gezerken bir güzel kadın görüp tekrar tekrar...
üç kor parçası

ÜÇ KOR PARÇASI

Yıldırım Bayezîd Hân'ın kızı Hundî Sultan ile nişanlanan Şemsüddini Buhâri (Emir Sultan) hazretlerine güveylik çamaşır ve işlenmiş mendiller gönderilmişti. Hare...
öpülen el

Menkîbe: Öpülen el

Menkîbe: Seyyîd Ahmet Rufâi hazretleri, büyük bir fıkıh, hadis ve tefsir âlimi olduğu gibi aynı zamanda da evliyânın büyüklerindendir. Sohbet ederken, uzakta ol...
Menkîbe: Kuranı kerimin hürmetine

Menkîbe: Ya Rabbi! Bu senin kitabındır

Menkîbe:  Ebu Müslim-i Saftar "rahmetullahi aleyh", evliyanın büyüklerindendi. Bir gün gemi ile yola çıktı. Yanında çok kimseler de vardı. Aniden ters yönde...